CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióAula d'informàtica

Préstec de documents

CRAI Ordinadors Horari             
CRAI Campus Catalunya          98 8-21 h
CRAI Campus Sescelades         112 8-21 h
CRAI Campus Terres de l'Ebre          24 8-21 h
CRAI Campus Bellissens          ---  ---
CRAI Campus Vila-seca          ---  8,30-20 h
CRAI Medicina i Ciències de la Salut          16  8-20:30 h
CRAI Seu Baix Penedès          ---  ---

Els becaris de suport d'informàtica per resoldre dubtes sobre equipament i programari. 

Per més informació, adreceu-vos al servei virtual Pregunt@.


Informació