CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióUsuaris del CRAI

El CRAI s'adreça a tots els membres de la comunitat universitària (estudiants, personal docent i d'investigació i personal d'administració i serveis). A més, també dona alguns serveis a membres dels següents programes:


Informació