CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióCompromisos generals

01

Proporcionar informació sobre la URV i sobre els diferents serveis del CRAI de forma presencial mitjançant el Punt d’atenció a l’usuari (PAU) i virtual mitjançant el servei Pregunt@.

02

Proporcionar espais individuals i col·lectius per a l'estudi, l'aprenentatge i el treball en grup, equipats amb els mitjans multimèdia de suport adients.

03

Capacitar els usuaris per utilitzar correctament els serveis, l'equipament del CRAI i localitzar la documentació en tots els mitjans disponibles: catàlegs, bases de dades, repositoris, etc.

04

Donar suport al PDI en la creació de materials docents i multimèdia, i assessorar-lo sobre la propietat intel·lectual.

05

Col·laborar activament amb professors i investigadors per incorporar les tecnologies de la informació en les seves activitats de docència i recerca.

06

Donar suport a l'estudiant en l'elaboració dels seus treballs acadèmics.

07

Donar suport a la comunitat universitària perquè millorin les seves competències lingüístiques, especialment l'anglès, català i espanyol.

08

Analitzar les reclamacions i els suggeriments tot incorporant-los, si és el cas, en les accions de millora del servei.

09

Dur a terme periòdicament enquestes de satisfacció dels usuaris.

10

Revisar periòdicament els compromisos de qualitat, tenint en compte els resultats obtinguts i l'opinió dels usuaris


Informació