CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióSuggereix la compra d'un document

Informació bibliogràfica

Si voleu fer arribar qualsevol suggeriment de compra de documents al CRAI, ho podeu fer a través del formulari del servei Pregunt@.

Es valorarà l'opció de compra de documents segons la política d'adquisicions i en funció dels pressupostos. Tan aviat estigui resolta la vostra petició sereu informats.


Informació