CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióEl meu compte

Podeu gestionar virtualment des de l'opció "El meu compte":

  • Consultes i renovacions dels préstecs (si no hi ha reserva d'un altre usuari).
  • Reserva de documents.
  • Cerques preferides, és a dir, cerques que utilitzeu de manera periòdica.
  • Llistes amb els documents del catàleg que hagueu seleccionat prèviament.
  • El vostre historial de préstecs.
  • La informació personal (adreça i telèfons de contacte).

També permet accedir a la consulta del catàleg.

Per més informació consulteu la guia i/o el vídeo de “El Meu catàleg/el meu compte” (català, castellà i anglès)


Informació