saltar al contingut principal
Cercar
URV

Yaa Woto - Centre de Formació - Burkina Faso (2012 - 2013)


El Centre de Cooperació al Desenvolupament "URV Solidària" va subvencionar part del projecte "Yaa woto - Centre de formació" a  Burkina Faso, presentat per Judit Beosra Tondo, estudiant de Llicenciatura en Antropologia Social i cultural. Yaa woto és un petit centre de formació situat a Ouagadougou que pretén oferir l'ensenyament bàsic a totes aquelles persones de la zona que per falta de mitjans no han pogut accedir a l'educació. Amés, imparteix classes d'alfabetització en francès i en mooré de manera gratuïta, exigint, però, el compromís i la serietat dels alumnes. També ofereix classes d'informàtica destinades als alumnes de la Université de Ouagadougou que per manca de recursos de la universitat no han tingut la oportunitat de tenir un primer contacte amb el món de la informàtica.

Els seus objectius generals són incidir en la problemàtica de l'analfabetisme a Burkina Faso i crear llocs de treball estables per al personal local.

Entre els seus objectius específics es troben:

-Iniciar un centre de formació per adults que a llarg termini pugui funcionar per si sol.

-Proporcionar les eines bàsiques perquè les persones no alfabetitzades amb negocis propis puguin portar els seus comptes i millorar la seva feina.

-Donar una alfabetització bàsica a persones sense feina per millorar les seves possibilitats d'inserció en el món laboral.

-Incidir en els baixos nivells d'autoestima que pateixin moltes persones analfabetes.

-Educar en temes com la importància de la higiene, la nutrició i la prevenció de malalties a través de les classes d'alfabetització.

-Educar en la riquesa de la diversitat perquè els assistents revaloritzin la seva pròpia cultura i no sobrevaloritzin la nostra.

-Donar feina i responsabilitats als agents locals perquè puguin millorar la seva qualitat de vida.