saltar al contingut principal
Cercar
URV

Segona Primavera - Líban (2012)


El Centre de Cooperació al Desenvolupament "URV Solidària" va subvencionar part del projecte "Segona Primavera" al Líban, presentat per cinc estudiants del Màster en relacions Euromediterrànies, consistent en la creació d'un espai per a fomentar l'educació i la formació de persones adultes (18 anys i en endavant, i sense cap tipus de discriminació ni de segregació per motiu de gènere, procedència o religió), en el qual persones de la tercera edat, que estiguessin jubilades o desocupades, exercissin de professors impartint matèries que dominin gràcies al seu bagatge laboral o vital.

La idea fou que les persones grans prenguessin consciència, a través de la feina de professor, del valor del paper que desenvolupen dins la societat i que, al mateix temps, poguessin gaudir de la darrera etapa de la seva vida sentint-se productius i reconeguts socialment gràcies a aquest estímul. La manera d'aconseguir-ho genera, al mateix temps, un altre valor positiu: la transferència dels seus coneixements a generacions més joves que poden estar necessitades d'aquestes experiències i d'aquest coneixements. 

A la vegada, es pretenia crear un espai d'integració on les cultures i pobles que conviuen al Líban puguin relacionar-se amb naturalitat i sense perjudicis.

D'aquesta forma, la finalitat era oferir una eina, la cultura, que pot servir per lluitar contra la pobresa i per aconseguir una millora del futur laboral a través de la formació de recursos humans.

Per últim, també es persegueix l'objectiu que tots els ensenyaments que es van impartir i que l'ambient d'aprenentatge fossin conseqüents amb els valors propis que es defensen des del Màster en relacions Euromediterrànies i que coincidissin amb els exposat a l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili: el respecte pels drets humans, la igualtat de gènere, el respecte pel medi ambient i la promoció de l'entesa i la pau.