saltar al contingut principal
Cercar
URV

Recolzament jurídic ambiental ambiental a Perú (estiu 2010)


Una estudiant del Màster en Dret Ambiental de la URV es va desplaçar al Perú per col·laborar amb la "Oficina del Medio Ambiente del Vicariato de Jaén (VIMA)".

El seu treball durant la seva estada (des de l'agost fins a l'octubre), va consistir en la realització de les següents tasques:

  • Elaboració d'un compendi de les lleis ambientals del Perú, entre les que hi destaquen:

                  -Compendi del MINAM (Ministerio del Ambiente)

                  -Normativa bàsica en la matèria ambiental

                  -Lleis sectorials (protecció i defensa del bosc)

                  -Ordenances municipals ambientals de la ciutat de Jaén

                  -Altres normatives ambientals al Perú

  • Realització d'un anàlisi FODA amb l'equip tècnic de la Oficina del Medio Ambiente i un grup de professors d'escoles primàries de la zona rural.
  • Gestió per a la realització d'un taller de captació sobre la iniciativa de la Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas reconeguda en el Convenio 169 OIT.
  • Assessorament ambiental i acadèmic a grups d'estudiants de la Ciudad de Jaén.
  • Recolzament i assessoria en qüestions relacionades amb la tala il·legal, mineria i altres conflictes ambientals.
  • Creació del bloc de la Oficina del Medio Ambiente.

            http://vimaoficinamedioambiente.blogspot.com