saltar al contingut principal
Cercar
URV

Proposta d'educació alternativa basada en el lleure en una zona rural al Sud del Marroc  (2016)


El Centre de Cooperació al Desenvolupament "URV Solidària" va subvencionar el projecte "Proposta d'educació alternativa basada en el lleure en una zona rural al Sud del Marroc" presentat per una estudiant de quart curs de Medicina a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la URV.

El projecte consisteix en realitzar un casal d'estiu durant el mes d'agost del 2017 a un dels poblats veïns del municipi d'Erfoud (Moulay Brahim) per tal de donar una educacií complementària amb un caire totalment diferent per tal d'enriquir, en el major grau possible, el desenvolupament de les nenes i nens de la zona.

Els seus objectius generals són presentar l'educació en el lleure i educar mitjançant aquesta; promoure la igualtat de gènere; vetllar per la continuïtat del projecte; aportar recursos humans per tal de cobrir les possibles necessitats detectades, treballant conjuntament amb entitats i/o organismes del Marroc; fomentar la tasca voluntària a través de la cooperació internacional; i defensar els drets humans universals.

Aquests objectius generals es complementen amb altres objectius específics com ara donar a conèixer la dinàmica de l'educació en el lleure; treballar el quotidià; facilitar l'adquisició d'hàbits d'higiene i d'ordre bàsics; treballar l'autonomia personal amb els infants; gaudir i fer gaudir de l'activitat; entre d'altres.