saltar al contingut principal
Cercar
URV

Elaboració d’una ordenança única de protecció ambiental per al Cantón de Francisco de Orellana


Durant el segon semestre de 2011, un equip de cinc alumnes i tres professors de la URV van desenvolupar un projecte de cooperació del Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT) i l'Associació Catalana d'Enginyeria Sense Fronteres (ESF) amb la col·laboració del Centre de Cooperació al Desenvolupament "URV Solidària".

A Francisco d'Orellana la normativa ambiental és abundant. No obstant això, la inseguretat jurídica fruit de la manca d'organització, vigència i concreció d'aquesta, va ser la que va motivar la necessitat d’iniciar un procés d’unificació i millora de les normes en un únic text: l'Ordenança Única Ambiental. L'objecte del projecte era donar continuïtat als treballs d'elaboració d'una Ordenança Única Ambiental per al municipi d'Orellana. El projecte es va començar a desenvolupar al 2010, i es van completar dues fases. En una primera fase es va procedir a la recollida de documentació i la identificació de la situació jurídica amb una visita sobre el terreny d'un membre del CEDAT. Posteriorment, un grup d'alumnes de l'assignatura Clínica Jurídica Ambiental del Màster en Dret Ambiental de la URV es va responsabilitzar de la segona fase del projecte. L’activitat de les alumnes, al llarg del curs 2010-2011, va consistir en l'elaboració d'aquesta Ordenança Única Ambiental, actualitzant, desenvolupant i integrant de manera simplificada en un únic text jurídic els diferents sectors ambientals en què el Cantó és competent.

La tercera fase del projecte tenia com a objecte principal contrastar sobre el terreny amb els tècnics municipals, els polítics locals i els representants de la societat civil organitzada la idoneïtat de la proposta i realitzar les modificacions oportunes per a la seva aprovació definitiva en el ple municipal d'Orellana. En el marc d'aquest projecte tres alumnes de la URV van viatjar a Equador, en concret, a la ciutat de Francisco d'Orellana (El Coca, província d'Orellana). Durant l'estada a l'Equador van treballar amb la municipalitat, entrant en contacte directe amb la realitat del Cantó. Així, van mantenir reunions amb els responsables de les direccions, van assistir a congressos celebrats a la ciutat sobre altres aspectes ambientals (Iniciativa Yasuní ITT, Ordenança provincial forestal, ...). D'aquesta manera van poder assegurar-se que el contingut de la proposta d'Ordenança s'ajustava el màxim possible a la situació que s'hi viu, sempre buscant la facilitat a l'hora de l'aplicació de la mateixa i la millora de la protecció del medi ambient i dels recursos naturals de la municipalitat, alhora que vetllant per la millora de les condicions de vida de la població i el seu benestar.

Després d'aquesta estada l'equip ha continuat treballant en la redacció definitiva de l'ordenança, l'aprovació de la qual per part del municipi d'Orellana es va preveure per al primer semestre de 2012.

Aquesta experiència va ser molt important per a les estudiants, ja que van poder apropar-se a una realitat gens quotidiana per a elles: la situació de l'Amazònia equatoriana. A més, els va servir per millorar la seva formació, tant en el treball amb la normativa d'un altre país, com a l'hora de funcionar en un grup multidisciplinari conformat per juristes i una ambientòloga. A més, van poder descobrir com es viu en aquesta regió del planeta, veient en primera persona la realitat que van imaginar durant el curs i contribuint activament a la protecció ambiental de la mateixa.

Documental Medi Ambient i Drets Humans. Cooperació URV a l'Amazònia Equatoriana 2008-2012