saltar al contingut principal
Cercar
URV

Dones indígenes, sobirania alimentària i sostenibilitat: participació-acció per la transformació del medi rural a la Sierra Norte i costa Oaxaca


Després de crear l’any 2009 una xarxa de cooperació científica entre el Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas Salvador Zubirán (INNSZ) de Mèxic i el Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social (DAFITS) de la Universitat Rovira i Virgili, mitjançant una Acció Complementària dins del programa PCI-Iberomerica (AECID), el 2010 es va iniciar un projecte conjunt de recerca en 8 comunitats rurals de Oaxaca, Mèxic, l’estat amb un major nombre de grups ètnics on la major part dels pobles indígenes viuen en situació de marginalitat. L’experiència compartida per ambdós equips motiva la decisió de seguir treballant en la consolidació d’aquesta xarxa interuniversitària sobre Sobirania Alimentària, Gènere i Desenvolupament Sostenible. La finalitat principal d’aquesta col·laboració és, d’una banda, contribuir a que dones indígenes i afromexicanes d’Oaxaca surtin de la pobresa crònica i millorin el seu estat de salut i el de les seves famílies, mitjançant la creació i consolidació de formes específiques i estables d’empoderament. També volen esbrinar si les accions dels diversos programes d’intervenció que es duen a terme a Oaxaca s’adeqüen a les realitats i necessitats particulars de les comunitats de la Serra i de la Costa.

Els principals actors implicats en aquest projecte són, principalment, les dones indígenes i afromexicanes de les comunitats rurals de l’estat de Oaxaca. No obstant això, el projecte de recerca està dirigit a crear estratègies per la millora de les condicions de vida de tota la comunitat, especialment dels grups més vulnerables -dones i infants. Entre els objectius del projecte, a més de disminuir els índex de desnutrició infantil, mortalitat i de malalties méscomunes associades a la pobresa crònica, es troben: impulsar projectes autogestionats i dirigits a grups de dones, generar processos de sensibilització i organització per promoure la participació en diversos nivells de governança, i desenvolupar un sistema de gestió de recursos comunitaris que promogui les oportunitats i capacitats culturals, garanteixi la disminució de la seva dependència financera externa i optimitzi els mitjans materials, financers i humans disponibles.