saltar al contingut principal
Cercar
URV

Estudi de viabilitat en la rehabilitació neurològica dels usuaris diagnosticats d’hemiplegia atesos a l’hospital provincial de Quelimane, Moçambic 2012


La URV Solidària va subvencionar part del projecte en el que es va realitzar un estudi de viabilitat en la rehabilitació neurològica dels usuaris diagnosticats d'hemiplegia atesos a l'Hospital Provincial de Quelimane.

Aquest estudi s'ha elaborat a partir d'entrevistes a tècnics de rehabilitació per conèixer els punts forts i febles del tractament que apliquen als pacients, així com també entrevistes als pacients per conèixer la seva situació en les diferents dimensions econòmiques, socials i sanitàries, i la seva opinió sobre el tractament que reben.

L'acció ha consistit en dur a terme una prova pilot del tractament de neurologia als pacients hemiplègics de l'Hospital Provincial de Quelimane. Aquest tractament s'ha donat en joves i adults durant els dimarts i els dijous que és quan ells tenen convocat assistir a l'hospital. En nadons i nens els dilluns, dimecres i divendres.

No només se'ls ha tractat a nivell biomèdic sinó també se'ls ha fet un seguiment, amb visites a domicili de les seves condicions socials i econòmiques. Se'ls ha guiat i orientat sobre quins recursos tenen i a quins dispositius poden recórrer per millorar la seva qualitat de vida i assegurar la supervivència de la família que està al seu càrrec. També se'ls ha ensenyat exercicis que poden fer sense ajuda per millorar equilibri, coordinació, i potenciar aquella musculatura que està paralitzada per tornar a aprendre a caminar i fer els gestos necessaris per dur a terme les activitats de la vida quotidiana.

A més a més d'aquest seguiment exhaustiu s'ha entrevistat a les pacients abans i després del tractament per comprovar la diferència en les narratives i el seu punt de vista davant la situació. S'ha fet un grup focal per avaluar el tractament, han aportat la seva opinió sobre quins són els exercicis que han trobat més útils i quins els dóna una millora més efectiva.

Com a conclusió s’ha estudiat que per millorar l’efectivitat del tractament s'hauria de millorar la formació dels professionals, és a dir crear una llicenciatura de fisioteràpia a la ciutat de Quelimane.

Actualment el cap dels tècnics de Rehabilitació no assisteix a l’hospital perquè estudia la carrera de psicologia, ser tècnic significa cobrar pocs diners i fer una llicenciatura els permet viure millor. A banda del cap, hi ha dues tècniques que ja han acabat la llicenciatura de biologia i història i dos tècnics més que estudien economia i dret en el torn de nit de la universitat. Si els tècnics es convertissin en llicenciats en fisioteràpia no hi hauria fugues de professionals cap a altres disciplines i podrien estar més centrats en la feina de rehabilitació. Per això es creu que és molt important i com a conclusió del projecte crear una llicenciatura de fisioteràpia a Quelimane, per afavorir la qualitat de tractament als usuaris així mateix com la qualitat de vida als professionals.