saltar al contingut principal
Cercar
URV

Assesorament jurídic a comunitats indígenes sobre vies d'accés a la justícia ambiental i reconeixement de drets per els impactes de la indústria extractiva d'or a Guatemala (2009)


Durant el període dels mesos d’agost i setembre de 2009, dos estudiants van desenvolupar un treball de recopilació d’informació per tal de redactar un informe jurídic sobre les vies d’accés a la justícia per el tractament del conflicte socio-ambiental ocasionat per la l’extracció d’or a Guatemala.


Aquest informe jurídic fou encarregat per l’ONGD guatemalenca CEIBA amb la intenció d’enfortir les tasques d’incidència política contra l’activitat minera en territoris indígenes, donat que fins a aleshores no havien realitzat una aproximació jurídica al tema. L’informe té la intenció de ser una aproximació preliminar per l’anàlisi de la defensa del territori i la protecció dels recursos naturals a les comunitats maies.


Aquest projecte té com a objectiu específic la realització d’un estudi d’investigació sobre la validesa i reconeixement del dret indígena per la tutela de la custodia del territori, i dels recursos naturals, així com del nivell de legitimació activa reconegut per l’ordenament jurídic guatemalenc a les comunitats originaries maies per a la defensa jurídica dels interessos col•lectius contra l’activitat minera.


Atesa la naturalesa de l’estudi, el temps d’investigació amb el què es va comptar i els recursos disponibles, aquest aproximació és merament exploratòria, i té per objectiu presentar un panorama general sobre l’estat de l’accés a la justícia ambiental. Així mateix, pretén servir d’eina per a centrar les bases de futures investigacions sobre la matèria, més detallades i profundes, així com entregar una sèrie de recomanacions i accions a seguir, basades en l’anàlisi de la realitat observada.