saltar al contingut principal
Cercar
URV

Recolzament jurídic ambiental a l'Amazònia Equatoriana


En el marc del projecte d‘Enfortiment del procés de governança ambiental a la província d'Orellana desenvolupat pel Grup territorial de Tarragona de l’Associació catalana d’Enginyeria Sense Fronteres, un professor del Departament de Dret Públic de la URV va portar a terme una estada des del 7 de juliol de 2010 fins al 7 de setembre (ESF- Tarragona) a Orellana (Equador) amb la col•laboració del Centre de Cooperació al Desenvolupament “URV Solidària".

Els principals objectius d’aquest projecte són:


- L’anàlisi de l'estat de contaminació dels recursos naturals i socialització dels resultats d'una forma objectiva i senzilla

- La informació dels impactes negatius en la salut i el desenvolupament d'activitats productives

- L’enfortiment de la societat civil per a la gestió del seu entorn i la seva participació activa en processos de presa de decisions

- La coordinació entre institucions públiques, organitzacions ambientals, líders locals i població afectada

- La millora d'eines legislatives i de gestió descentralitzada de les competències ambientals que afavoreixin la protecció dels recursos naturals

- L’exigència de compliment de la normativa ambiental i del respecte als drets ambientals de la població.


Durant els dos mesos que es va desenvolupar l’estada es varen desenvolupar diverses activitats en els següents àmbits:


- La col•laboració amb les administracions públiques per protegir el medi ambient.

- El reforçament de la societat civil a través de la capacitació per fer valer els seus drets.

- La col•laboració en la publicació d’estudis sobre legislació ambiental a Equador.

- El recolzament a plets de responsabilitat per danys ambientals produïts com a conseqüència de vessaments de petroli.