saltar al contingut principal
Cercar
URV

"Plantejament de vies jurídiques per exigir responsabilitat per danys ambientals al Yasuní" Província d'Orellana - Equador


Al gener de 2008 es fa públic un vessament de petroli al Bloc 16, ubicat a la zona amazònica de l’Equador, a un concessió d’unes 200.000 hectàrees d’una empresa petrolera. El Bloc 16 està dins de la reserva de la Biosfera Yasuní, declarat per la UNESCO, espai natural, que pertany al territori del poble indígena Huaorani, directes afectats de l’activitat petrolera. L’Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres, va sol•licitar un estudi a Clínica Jurídica del Màster Universitari en Dret Ambiental de la URV, per tal de conèixer les diferents vies jurídiques existents per exigir responsabilitats per danys ambientals a empreses internacionals que operen a països tercers. D’aquesta manera, tres alumnes de l’assignatura van elaborar un inventari de vies jurídiques adequant-se a la petició de l’ONGD.


En aquest context, que, una de les estudiants, es va traslladar els mesos de juny i juliol del 2009 a la província Francisco de Orellana, Equador, on va dur a terme, amb les dades proporcionades per l’Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres, la Red de Líderes Comunitarios Angel Shingre, la Fundación Inredh i les entitats governamentals de la zona, una investigació jurídico–social que va concloure amb un informe actualitzat i revisat, mostrant una visió molt real de les possibles vies jurídiques existents.


D’aquest informe, es pot concloure que, els habitants, que són els directament afectats pels danys ambientals provocats per empreses, en molts casos transnacionals, compten amb mecanismes relativament eficaces per a la protecció de la salut i del medi ambient, malgrat tot, les vies jurídiques existents són insuficients, pel que es fa necessari el procés de sensibilització i de recolzament jurídic per tal de facilitar-los els mecanismes de defensa dels seus drets, per reclamar i prevenir els danys ambientals, exigint responsabilitat a les empreses petroleres pels danys ambientals ocasionats en el seu territori.