saltar al contingut principal
Cercar
URV

Preguntes més freqüents


Què fa el Centre de Cooperació al Desenvolupament “URV Solidària”?

Promou les activitats de solidaritat i cooperació de la URV i els convenis de col·laboració amb altres institucions, garanteix la coherència de les accions realitzades, recapta els recursos necessaris per fer les seves activitats i en decideix l’assignació.

Desenvolupa la seva activitat al voltant de 5 àrees d’actuació operativa:

 • Cursos de formació i capacitació tècnica
 • Projectes de cooperació universitaris i amb ONGD
 • Recerca per al desenvolupament
 • Activitats de sensibilització: conferències, exposicions, etc.
 • Accions de caràcter extraordinari

Quins són els integrants de la comissió “URV Solidària”?

La URV Solidària és una Comissió no Delegada i està formada per:

 • 2 membres del Consell Rectoral
 • 4 professors designats per la Consell de Govern
 • 4 estudiants designats per la Consell de Govern
 • 4 membres del PAS designats per la Consell de Govern
 • 1 membre designat pel Consell Social
 • 1 responsable de voluntariat
 • 1 tècnic de cooperació i solidaritat

Tot i això, les reunions de la Comissió són obertes a qui hi vulgui assistir i col·laborar amb regularitat; només cal comunicar-ho. Diverses persones s’hi han incorporat per aquesta via.

Com puc ser membre de la Comissió URV Solidària o col·laborar amb el Centre de Cooperació?

Formant part de la Comissió o com a voluntari de les diferents activitats que s’hi realitzen.

Com es finança el Centre de Cooperació al Desenvolupament “URV Solidària”?

Les vies d’ingrés del centre són les següents:

 • Aportació ordinària de la URV. És l’1% dels overheads que la URV carrega sobre els ingressos propis derivats de cursos de postgrau i extensió universitària, projectes i contractes.
 • Aportació ordinària del Consell Social. Equival a l’1% del seu pressupost.
 • Aportacions de la comunitat universitària:
  • Estudiants: en la matrícula ordinària del curs es pot fer una aportació voluntària de 6 euros.
 • Activitats del centre.
 • Aportacions extraordinàries.
 • Aportacions finalistes (inclou les subvencions dirigides al desenvolupament de projectes concrets i les aportacions al compte corrent solidari).

Com em puc assabentar dels cursos que promou el Centre de Cooperació al Desenvolupament “URV Solidària”?

Consultant a l’apartat de formació i capacitació tècnica de la pàgina web del Centre de Cooperació al Desenvolupament “URV Solidària” .

Puc obtenir crèdits de les activitats formatives organitzades pel Centre de Cooperació al Desenvolupament “URV Solidària”?

Sí, molts dels cursos que proposa el Centre de Cooperació al Desenvolupament “URV Solidària”, donen dret a reconeixement de crèdits de lliure elecció.

Com s'organitzen els projectes del Centre de Cooperació al Desenvolupament “URV Solidària”?

Es desenvolupen en quatre línies diferents:

 • Projectes de cooperació universitària (interns). Aquests projectes es generen dins la URV i estan protagonitzats per membres del col·lectiu universitari i, majoritàriament, per alumnes.
 • Projectes de cooperació amb ONGD’s (externs). El Centre de Cooperació al Desenvolupament “URV Solidària”, un cop a l'any, convoca a les ONGD de les comarques de Tarragona per tal de donar suport als seus projectes més viables, tot prioritzant aquells de caràcter educatiu.
 • La convocatòria "Col·labora en un projecte de Cooperació Internacional" ofereix la possibilitat de col·laborar en un projecte a qualsevol membre de la comunitat universitària.
 • Convocatòria per a projectes d'Acció Social adreçada a ajuntaments i/o entitats destinades a l'acció social del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.

El Centre també ajuda als membres de la Comunitat Universitària que vulguin col·laborar amb accions de determinades ONGD, que es proposen oportunament.

Què s'ha de fer perquè el Centre de Cooperació al Desenvolupament “URV Solidària” col·labori en un projecte d'una ONGD?

La ONGD pot presentar el seu projecte d’acord amb les bases de la convocatòria que figuren a l’apartat de projectes de cooperació amb ONGD del web. Tanmateix, el Centre de Cooperació al Desenvolupament “URV Solidària” està obert a rebre propostes en qualsevol moment de l’any.

Qui pot participar en els projectes de cooperació universitària?

Qualsevol membre de la comunitat universitària que disposi dels coneixements i disponibilitat oportunes per a cada projecte.

Puc proposar un projecte al Centre de Cooperació al Desenvolupament “URV Solidària”? Quins passos he de seguir?

Qualsevol persona o institució pot proposar un projecte de cooperació al Centre de Cooperació al Desenvolupament “URV Solidària”.

La proposta haurà d’incloure, en primera instància, una justificació, els objectius i resultats que es poden assolir, la localització precisa de la zona a on es vol actuar, el pla de treball, el calendari d’execució i el pressupost.

La URV Solidària, un cop avaluada la proposta, determinarà, si escau, els termes de col·laboració.

Com puc col·laborar amb el Centre de Cooperació al Desenvolupament “URV Solidària”?

 • Activament
  • Iniciatives: si tens algun projecte o acció per proposar-nos, envia’ns per correu electrònic les teves dades i la proposta.
  • Ofertes de col·laboració: consulta l'apartat d'ofertes de col·laboració del web per veure les demandes actuals.
 • Econòmicament
  • Estudiant: marca la casella de l’automatrícula.
  • PAS/PDI: fes una aportació.
  • Altres: transferències al compte de Caixa Tarragona 2073 0074 30 0110570011.

Les aportacions al Centre de Cooperació al Desenvolupament “URV Solidària” desgraven?

Sí, les aportacions que es fan al Centre de Cooperació al Desenvolupament “URV Solidària” donen dret a desgravació a efectes fiscals.