saltar al contingut principal
Cercar
URV

Implementació d'un sistema d'informació geogràfica per la gestió integral del Valle de Vinyales - Cuba (2012)


El Centre de Cooperació al Desenvolupament "URV Solidària" va subvencionar part del projecte "Implementació d'un Sistema d'Informació Geogràfica (SIG) per la gestió integral del "Valle de Vinyales"" a  Cuba, presentat per Jordi Andreu Bertran, del Departament de Geografia, consistent en desenvolupar i obtenir un SIG que permetés ordenar, de forma integral, tota la informació cartogràfica existent i de nova creació, constituint així una eina de millora i de suport del procés de desenvolupament d'aquest territori i de la seva població, de forma que aconseguís organitzar i gestionar aquesta informació d'una forma més eficient i amb una visió global de tot el territori que comprèn el Valle de Viñales i del seu entorn més immediat.

D'aquest objectiu general, que és dissenyar, estructurar i desenvolupar  el Sistema d'Informació Geogràfica del Valle de Viñales, se'n deriven uns altres d'específics:

-Definir una metodologia per a la gestió del territori del Valle de Viñales mitjançant l'ús del SIG.

-Dissenyar i desenvolupar l'estructura del SIG.

-Recopilar totes les bases digitals cartogràfiques disponibles de l'àrea protegida, del municipi de Viñales, de la província de Pinar del Río i d'altres a nivell nacional que puguin ser d'interès per aquest SIG.

-Determinar i definir un sistema de variables per avaluar la gestió integral del PN de Viñales.

-Realitzar, mitjançant el SIG, l'anàlisi de les diferents variables per obtenir-ne una representació quantitativa i cartografia més útil per la gestió integral del PN de Viñales.

-Capacitar, mitjançant la transferència de tecnologia i de coneixement, en l'ús del SIG als serveis tècnics i direcció del PNV. Dotar a la direcció  i serveis tècnics del PN de Viñales d'una eina de treball per tal d'optimitzar la seva gestió integral.

-Dissenyar la pàgina web del PN de Viñales i elaborar material proporcional i divulgatiu dels valors naturals i culturals a la població local i visitants.

-Donar continuïtat a les anteriors accions realitzades a l'àrea i aportar una eina per aportar solucions als problemes de planificació i gestió detectats.

Les tasques que configuraven el projecte es dividien en quatre fases:

-Fase I. Recopilació, informació i documentació.

-Fase II. Disseny i implementació del SIG.

-Fase III. Anàlisi i diagnòstic.

-Fase IV. Resultats i difusió.