saltar al contingut principal
Cercar
URV

Formació de formadors a Unizambeze i cooperació en aspectes mediambientals - Moçambic (2012)


El Centre de Cooperació al Desenvolupament "URV Solidària" va subvencionar part del projecte "Formació de formadors a Unizambeze i cooperació en aspectes mediambientals" a  Moçambic, presentat per Laureano Jiménez Esteller, PDI del Departament d'Enginyeria Química. A part de l'endèmica falta de recursos, el problema més important a UniZambeze és la manca de personal per impartir formació a nivell de màster. És per això que la formació de formadors es l'aspecte prioritari.

En segon lloc, a Moçambic hi ha tres greus problemes de contaminació d'aigües: per mercuri, per metalls pesats i per pesticides, doncs en funció dels recursos, s'incidirà en algun d'aquests aspectes.

El seu objectiu general és formar a estudiants de màster de forma intensa i tutoritzar alguns dels seus treballs final de màster, per què, a la seva vegada, aquestes persones puguin formar-ne a les noves promocions a Unizambeze. També la realització de seminaris o tallers juntament amb Unizambeze dirigits als seus docents i alumnes per presentar i formar en aspectes avançats d'enginyeria química i de procés, amb especial èmfasi per l'aplicació de tecnologies de remediació d'aigües.

D'aquest objectiu, se'n deriven uns altres d'específics:

-Fomentar la col·laboració institucional, acadèmica i científica entre Unizambeze i la UR, fomentant i possibilitant l'intercanvi d'alumnes i professors entre ambdues institucions i en ambdues direccions.

-Estudi exploratori participatiu entre ambdues institucions sobre contaminació d'aigües.

-Visites de camp pròximes a les seus de Unizambeze on plantejar mesures per minimitzar els problemes anteriorment esmentats.

-Realitzar-ne les accions conjuntes per fer-ne la sol·licitud d'un projecte finançat per la Unió Europea dins dels programes EduLink o ARSES.

Les tasques que configuraven el projecte es dividien en tres fases:

-Una fase inicial, per preparar la visita a Moçambic.

-Una segona fase de desenvolupament de les activitats.

-Una fase de conclusions i plans futurs a desenvolupar.