saltar al contingut principal
Cercar
URV

Desenvolupament d'una cambra de refrigeració amb emmagatzematge tèrmic amb materials de canvi de fase (PCM) per al procés de maduració de formatges produïts a molt petita escala, alimentada per un subsistema fotovoltaic optimitzat per a zones no connectades de Kenya


El Centre de Cooperació al Desenvolupament "URV Solidària" va subvencionar el projecte "Desenvolupament d'una cambra de refrigeració amb emmagatzematge tèrmic amb materials de canvi de fase (PCM) per al procés de maduració de formatges produïts a molt petita escala, alimentada per un subsistema fotovoltaic optimitzat per a zones no connectades de Kenya", emprès per CREVER, del Departament d'Enginyeria Química de la URV.

Els productors de llet de Kenya es caracteritzen per la seva mida, generalment amb menys de 10 vaques productores per granja. A la regió de Nyanza aquests productors solen estar emplaçats en zones amb infraestructura deficient en termes d'electricitat i vies d'accés. El repte en aquest cas està en la implantació d'un sistema de conservació de la llet a nivell de granja, millorant la seva durabilitat, qualitat i nivell de comercialització.

A la temporada de sobreproducció les centrals processadores no reben tota la producció de les granges, cosa que afecta especialment als petits productors de les zones més allunyades i als petits centres d'apilament cooperatius, vinculats a dites granges. D'aquesta forma, el present projecte es circumscriu dintre d'una iniciativa de caràcter més general per implantar una planta de processament de formatges de petita mida en un centre cooperatiu tipus de Kenya. A aquest fi, és necessari desenvolupar equips eficients, de baix cost, que utilitzin fonts energètiques renovables.

En concret, el projecte proposa desenvolupar una càmera de maduració de formatges la temperatura de treball de la qual sigui de 12ºC, i en què a més és necessari controlar la humitat relativa.