saltar al contingut principal
Cercar
URV

Accions pels refugiats


LA GRAN RECOLLIDA DE SIGNATURES. #Volemacollir.


Comunicat de la URV sobre els refugiats sirians (16/09/2015)

A través del Vicerectorat d'Universitat i Societat i del Centre de Cooperació al Desenvolupament “URV Solidària” s'ha llançat una crida a la comunitat universitària per a col·laborar en l'acolliment de refugiats sirians, que diu:

Benvolguts membres de la comunitat universitària,

Tots coneixem la urgent situació humanitària que s'està generant amb el desplaçament massiu de refugiats que fugen de Síria per escapar de l'horror de la guerra.

Diferents institucions ens han demanat suport amb la previsió de la possible arribada de persones d'aquest col·lectiu a les nostres comarques. Des de la URV volem donar-hi resposta en la línia del que proposa la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE). Així, doncs, us fem una crida per conèixer les possibilitats d'acció en els àmbits següents:

Primer. Oferir persones voluntàries de la comunitat universitària per col·laborar-hi.

Ens cal tenir una llista de persones voluntàries URV que, a títol individual, puguin col·laborar tant en els àmbits d'acció més específics (salut, psicologia, suport social, traducció, formació lingüística, assessorament jurídic) com en d'altres més generals.

Segon. Acolliment de docents, investigadors i professionals vinculats a la universitat en horari lectiu, a càrrec de centres, departaments, grups de recerca o unitats de la URV.

Ens cal tenir una llista amb els centres, departaments, grups de recerca i unitats que podeu acollir-los i la quantitat de persones que podeu rebre. L'acollida es farà considerant-los "visitants URV".

Tercer. Acolliment d'estudiants que estudiaven o havien de començar a estudiar a la universitat als diferents ensenyaments als quals es puguin incorporar.
 

Ens cal tenir una llista amb els centres que podríeu acollir-los i el nombre de places. L'acollida es farà considerant-los també "visitants URV".

Totes les persones que vulgueu participar en aquestes accions us podeu adreçar al Centre de Cooperació al Desenvolupament "URV Solidària": 


    977558484
    urvsol(ELIMINAR)@urv.cat
    www.urv.cat/urvs
    Campus Catalunya URV

Arribat el moment, centrarem esforços per poder posar en marxa la logística necessària per coordinar aquestes accions.

Moltes gràcies pel vostre suport.

Dr. Jordi Tous Pallarès
Vicerector d'Universitat i Societat


Comunicat ACUP
Les Universitats catalanes, amb els refugiats (13/10/2015)

A finals de 2014, més de 60 milions de persones arreu del món s'havien hagut de desplaçar de les seves llars a causa de conflictes bèl·lics o persecucions per la seva condició de gènere, raça o religió, segons l'informe ACNUR 'World at War. Global Trends. Forced displacement in 2014'.

Les causes són múltiples però l'amenaça de la violència és un punt en comú. El desplaçament, tant dins del país com cap a altres estats, es produeix amb l'objectiu de trobar un lloc on viure amb mínimes condicions de respecte pels drets humans i d'accés a l'alimentació, educació, sanitat i treball. En el cas de Síria, des de 2012 gairebé la meitat de la població ha hagut de marxar de les seves llars. Gairebé 7 milions de persones han fugit del país i es troba dispersa entre el Líban (on 1 de cada 5 persones és un refugiat/da sirià), Jordània, Turquia, Iraq o Egipte. Les condicions de vida es degraden paulatinament i l'accés a condicions de vida dignes es veuen restringits. La vulnerabilitat de les persones i famílies incrementa a mesura que passa el temps i afecta de forma extrema a les famílies encapçalades per dones. També en aquest conflicte, les dones, infants i gent gran són els col·lectius que pateixen de forma més intensa la violència.

A partir de 2014, les rutes d'accés a Europa via Itàlia i Grècia s'inunden literalment de persones que fugen d'un conflicte extremadament violent a Síria, però també d'afganesos (1 de cada 4 refugiats és afganès), de persones que fugen de la violència del Iemen, Somàlia, etc. Milers de persones són víctimes de les màfies, creuen les rutes marítimes i algunes - les més afortunades - arriben vives a Europa. Gairebé 500.000 sirians han arribat a Europa fugint de la violència extrema i de la manca d'oportunitats en l'accés a condicions de vida dignes. Davant d'aquesta situació, les universitats hem de reaccionar amb solidaritat i ètica i donar resposta des de les nostres capacitats, experiència i possibilitats a una crisi humanitària d'unes dimensions que no s'havien vist a Europa des de la Segona Guerra Mundial. 

El desenvolupament humà, la sostenibilitat, els drets humans i la seva defensa són una part
indissociable de l'acció social de les universitats. Com a espais d'anàlisi i reflexió, de proposta i de formació, recerca, innovació, creació i difusió de coneixement, les universitats tenim una responsabilitat que podem i hem d'exercir amb la ferma convicció que el respecte als drets humans i a la dignitat de les persones formen part del camí cap a una societat global, enriquida per les diversitats i que pot conviure en pau.

I amb la ferma convicció que els drets humans es fonamenten en el coneixement i respecte
mutu, la solidaritat i la cooperació manifestem que:

  1. Les universitats públiques catalanes que formen l'ACUP rebutgem els actes de violència que està patint la població siriana, tant dins com fora del territori sirià. Aquests actes són comesos tant per actors polítics i armats estatals com per aquells que reclamen la legitimitat o el control del territori i, per tant, de la població, però també per aquells estats i institucions que vulneren per defecte o per omissió els drets humans i el dret humanitari internacional.
  2. Rebutgem la violència en general, i especialment aquella que afecta a les dones i als infants, així com a les minories ètniques, religioses o polítiques i que es materialitza tant en el marc territorial del conflicte, com en els països que acullen les persones refugiades.
  3. Atès que el conflicte té un caire intern però també regional i internacional, i que qualsevol proposta de pau ha d'incloure aquestes tres dimensions, demanem als actors en conflicte i a aquells que hi participen directa o indirectament, establir de forma immediata les condicions necessàries per reactivar les converses de pau i per assegurar la participació de la societat civil siriana en el seu conjunt i específicament de les dones, com a actors en les converses i negociacions, tot tenint en compte les seves necessitats i demandes en possibles acords.
  4. Instem als donants internacionals a assumir una responsabilitat cabdal en el suport a les entitats internacionals (especialment a les agències de Nacions Unides) en termes d'ajuda humanitària, element clau per assegurar les condicions de vida i dignitat de les persones.
  5. Instem als governs i administracions públiques a assumir la responsabilitat moral d'acollir persones que fugen de la violència, promovent el diàleg i la coordinació amb la societat civil per contribuir al benestar de les persones que cerquen refugi i asil.
  6. Expressem el nostre ferm compromís amb el seguiment, acompliment i defensa dels drets humans i ens solidaritzem amb el patiment del poble sirià i el de totes aquelles persones que en l'actualitat estan vivint situacions de violència.
  7. Decidim treballar de forma coordinada amb la societat civil i les administracions públiques pertinents en favor d'un programa d'acció eficaç, integral i coherent que tingui com a màxima el respecte pels drets humans i que afavoreixi el desenvolupament social, econòmic, educatiu, personal i laboral a curt, mig i llarg termini d'aquelles persones que busquen asil i refugi. Promourem i facilitarem la implicació activa de les nostres respectives comunitats universitàries en les iniciatives i accions en relació amb l'acollida de les persones refugiades que arribin a Catalunya o que ja hi han arribat.
  8. Reafirmem el compromís de la Universitat com a institució i actor social en l'anàlisi, reflexió i difusió de les causes, actors, conseqüències, actuacions de la societat civil, reptes de futur i propostes d'acció en relació amb les migracions i, concretament, amb els moviments de persones provocats per la violència.
  9. Reafirmem la necessitat de promoure, difondre i defensar de forma efectiva els drets humans i les llibertats fonamentals de les persones amb una perspectiva integral que incorpori necessàriament la perspectiva de gènere i que tingui en especial consideració el dret a l'educació dels joves. Per a facilitar-ho, articularem espais i serveis específics i integrals per donar resposta a les necessitats identificades de forma coordinada amb la resta d'entitats i administracions.
  10. En coherència amb els punts anteriors, ens comprometem a posar les capacitats i recursos a disposició del Comitè Operatiu de Suport als Refugiats i de totes les administracions i entitats que es faran càrrec de l'acollida i integració dels refugiats a Catalunya. Ens comprometem, en tot allò que la normativa vigent permeti, a facilitar als nouvinguts l'accés a les activitats acadèmiques i demanem a les administracions competents que agilitin els processos d'homologació i certificació de títols per garantir el seu accés als estudis universitaris.

Pots baixar el comunicat en format PDF aquí


Crisi refugiats - Institucions