saltar al contingut principal
Cercar
URV

Anàlisis tècnic – econòmic de sistemes de refrigeració i tractament tèrmic amb energia solar, aplicats a la producció de llet de granges de mida petita i el seu posterior tractament en un centre de acopi cooperatiu i petita planta de processament tip


Tunísia és un país on el desenvolupament de la seva economia es basa principalment en la agricultura, la mineria, el turisme i la energia.

Actualment, el sector làctic tunisià compta amb una industria d'una mida mitja, la qual ha estat enfocada en el millorament genètic de les vaques a les granges productores de llet, el establiment d'una xarxa nacional de centres de acopi, el processament de la llet, i en la política de regulació dels preus i el control de les importacions.

El present projecte va tenir com a finalitat analitzar la viabilitat tècnica - econòmica de tres opcions de sistemes per a la refrigeració, i produir calor usant la tecnologia solar com a principal font energètica en el procés de producció, manteniment i distribució de llet.

El primer sistema va utilitzar energia solar fotovoltaica per la refrigeració de la llet, en una petita granja.

El segon es va aplicar en un centre de acopi cooperatiu, on la llet recol·lectada es va refrigerar novament per mantenir la cadena de fred.

El tercer sistema consistia en atendre la demanda de refrigeració i de calor, utilitat energia solar tèrmica en una petita planta de processament de llet.

Aquest projecte va ser desenvolupat a interès d'un PDI de CREVER, Departament d'Enginyeria Mecànica de la URV.