saltar al contingut principal
Cercar
URV

Eleccions Comissió de Coordinació


La comissió de coordinació del Campus és l'òrgan del Campus encarregat de millorar l'eficiència, l'eficàcia dels recursos i activitats del Campus. La Comissió de Coordinació està constituïda pel director o directora del Campus (que la presideix), els subdirectors o subdirectores, els responsables d’ensenyament, el o la responsable de gestió del campus, un representant del PAS i un representant de l’alumnat per cadascún dels ensenyaments de grau  del campus de les Terres de l’Ebre. 

 Elecció del representant d'estudiants del Grau d'Infermeria a la Comissió de Coordinació del Campus Terres de l'Ebre

  • Cens electoral. Per exercir el dret a vot has de figurar en el cens electoral. Si no estàs censat, no pots votar ni presentar candidatura. Per això, és important que comprovis el cens.      
  • Candidatures. Les candidatures per ser representant d'estudiants del Grau d'Infermeria a la Comissió de Coordinació es poden presentar al registre auxiliar ubicat a la Secretaria Acadèmica del Campus, al Registre General o en altres registres auxiliars de la URV. Més informació
  • Resultats
    • Proclamació de resultats provisionals (6 de novembre de 2015)
    • Reclamació Proclamació de resultats provisionals (del 6 al 10 de novembre de 2015)

Tots els terminis finalitzen a les 13:00 hores del 13 d'octubre, excepte el de finalització de la campanya electoral que serà el 4 de novembre a les 00:00h.

Més informació sobre el procés electoral