saltar al contingut principal
Cercar
URV

Treballar a la URV


Programa Serra Húnter 2019

Accés a la convocatòria de concurs per a la provisió de places de professorat lector Programa Serra Húnter 2019

El Serra Húnter Programme (SHP, Pla Serra Húnter) té com a objectiu la incorporació a les universitats públiques catalanes de personal docent i investigador altament qualificat i amb mèrits homologables als dels estàndards internacionals.

Requisits previs per aspirar a ser professor Serra Húnter

Pertànyer al Serra Húnter Programme (SHP, Pla Serra Húnter) és sinònim d'una trajectòria acadèmica i investigadora excel·lent, d'una contrastada experiència internacional, com també d'una gran reputació al servei de l'enfortiment i de la projecció de la universitat contractant i del sistema d'educació superior i de recerca de Catalunya.

Requisits generals:

  • Poden participar-hi les persones de qualsevol nacionalitat.
  • Estar en possessió del títol de doctor o doctora.

Requisits específics:

  • Estar en possessió de l'acreditació corresponent, d'acord amb els articles 47 i 49 de la LUC , o de l'acreditació equivalent establerta per l'article 52 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, modificada per la Llei orgànica, 4/2007, de 12 d'abril per poder ser contractat com a professor del tipus convocat. Les persones candidates que no disposin de l'acreditació corresponent poden sol·licitar-la en l'apartat de sol·licituds en línia.

Nombre de contractes

Categoria preliminar

Perfil

Perfil català

Departament

1

Tenure-eligible lecturer

Administrative Law Dret administratiu Dret públic

1

Tenure-eligible lecturer

Architectural Graphic Expression Expressió gràfica arquitectònica Escola Tècnica Superior d'Arquitectura

1

Tenure-eligible lecturer

Developmental and Educational Psychology Psicologia evolutiva i de l'educació Psicologia

1

Tenure-eligible lecturer

English Language Llengua anglesa Estudis anglesos i alemanys

1

Tenure-eligible lecturer

Methods of Research and Diagnosis in Education Mètodes d'investigació i diagnòstic en educació Pedagogia

1

Tenure-eligible lecturer

Microbiology and Mycology Microbiologia i micologia Ciències mèdiques bàsiques

2

Tenure-eligible lecturer

Nursing Infermeria Infermeria

1

Tenure-eligible lecturer

Preventive Medicine and Public Health Medicina preventiva i salut pública Ciències mèdiques bàsiques

1

Tenure-eligible lecturer

Public Opinion Opinió pública Estudis de comunicació

1

Tenure-eligible lecturer

Social Anthropology Antropologia social Antropologia, filosofia i treball social

1

Tenure-eligible lecturer

Spanish Language Llengua espanyola Filologies romàniques

1

Tenure-eligible lecturer

Spanish Literature Literatura espanyola Filologies romàniques

Per presentar una candidatura a una de les contractacions que s'ofereixen, cal que en primer lloc us registreu al portal PLASH.

Aquest portal permet que pugueu tenir diferents versions dels documents per si voleu participar en més d'un procés selectiu, actualitzar les vostres dades i conèixer l'estat de la vostra sol·licitud en qualsevol moment.

Per registrar-vos i seguir els passos per presentar-vos a la convocatòria, us recomanem que seguiu les instruccions que trobareu en:

Guia de presentació de candidatures.

Presentació de candidatures fins el dia 30 de setembre de 2019.