saltar al contingut principal
Cercar
URV

Treballar a la URV


Acreditació i selecció de professorat dels Cossos Docents Universitaris

Recentment han estat publicats al BOE els nous reials decrets que regulen el procediment per a l'obtenció de l'acreditació nacional i el desenvolupament dels corresponents concursos de selecció per a places de cossos docents universitaris.

Aquests reials decrets deriven de la nova definició dels cossos docents universitaris que dóna la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril, que modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, i deroguen l'anterior RD 774/2002, de 26 de juliol, pel que es regula el sistema d'habilitació nacional per a l'accés als cossos docents universitaris i el règim dels concursos respectius.

  • RD 1312/2007, de 5 d'octubre, pel que s'estableix l'acreditació nacional per a l'accés als cossos docents universitaris, publicat el BOE el 06.10.2007 (veure document pdf)
  • RD 415/2015, de 29 de maig, pel que es modifica el RD 1312/2007 de 5 d'octubre, pel que s'estableix l'acreditació nacional per a l'accés als cossos docents universitaris, publicat al BOE el 17.06.2015 (veure document pdf)
  • RD 1313/2007, de 5 d'octubre, pel que es regula el règim dels concursos d'accés als cossos docents universitaris, publicat el BOE el 08.10.2007 (veure document pdf)