saltar al contingut principal
Cercar
URV

Oferta d'ocupació pública de la URV

Les necessitats de recursos humans que no puguin ser cobertes amb els efectius de personal existents poden ser objecte d'oferta d'ocupació pública.

L'oferta d'ocupació pública determinarà les places vacants que es considerin necessàries per al funcionament adequat dels serveis i hagin de ser proveïdes per personal de nou accés dins de l'exercici pressupostari, classificades per cossos, escales o categories laborals.

Per tal de poder garantir el funcionament adequat dels serveis, es podrà autoritzar l'aprovació successiva d'ofertes parcials d'ocupació pública dins el mateix exercici pressupostari.

Amb la finalitat de poder assolir que el percentatge de la plantilla que legalment estableixi la normativa d'aplicació vigent, sigui cobert per persones discapacitades que tinguin reconeguda la condició legal de disminuïdes, l'oferta d'ocupació pública ha de reservar el percentatge que s'estableixi de les places incloses.