saltar al contingut principal
Cercar
URV

Normativa Única del PAS a la URV

Objectius de la Normativa Única del PAS

Els objectius de la NUP estan clara i directament relacionats amb les intencions exposades a l'anterior capítol introductori. Per tant els podem sintetitzar en el següent quadre resum:

OBJECTIUS

1. Recull formal i integrat de les normatives relatives al PAS i que estan disperses, que es converteixi en document de referència per totes les relacions laborals del PAS de la URV amb la seva universitat.
2. Identificació i desenvolupament de normatives per cobrir els actuals buits.
3. Identificació de normatives actuals confuses o millorables i desenvolupament de les normatives substitutives corresponents.
4. Identificació i referenciació de procediments per l'aplicació de cada una de les normatives.
5. Tenir en tot moment clarament identificats aquells aspectes de la normativa pendents de desenvolupament o modificació.

IMPACTE ESPERAT

1. Millora en l'eficàcia de l'aplicació de cada una de les normatives.
2. Claredat en l'aplicació per eliminació de la diversitat de tractaments i criteris per situacions similars.
3. Comptar amb procediments i criteris preestablerts que estalviaran temps i esforços en l'aplicació de determinades normatives.