saltar al contingut principal
Cercar
URV

Vicerectora de Relacions Institucionals, Cultura i Compromís Social

Cori Camps Llauradó

El Vicerectorat de Relacions Institucionals, Cultura i Compromís Social és responsable de les càtedres universitat-societat, les activitats d'extensió universitària, el campus extens i les antenes del coneixement, el voluntariat i la cooperació, la URV Ciutadana, l'Oficina de l'Esport, la borsa d'habitatge i el programa d’Aprenentatge Servei.

Currículum

Nascuda a Reus el 1958, és llicenciada i doctorada en Psicologia el 1981 i el 1987, respectivament, per la Universitat de Barcelona (Divisió VII), amb premi extraordinari de doctorat.

Ha desenvolupat la carrera docent i investigadora al Departament de Psicologia de la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia, on és professora des de l'any 1983 i professora titular de l'àrea de Psicologia Evolutiva i de l'Educació des del 1988. És especialista en psicomotricitat i ha impartit assignatures obligatòries i optatives en els ensenyaments de Psicologia i d'Educació Infantil, en màster i doctorat.

Ha estat coordinadora i membre de diversos projectes d'innovació docent i també és membre de la xarxa d'Aprenentatge Servei de la URV.

Pel que fa a gestió universitària, va ser secretària de la Subunitat de Psicologia (Universitat de Barcelona, Divisió VII) (1987-1991), coordinadora ECTS del Departament de Psicologia ECTS (1996-1998), coordinadora del Pràcticum de Psicologia (1988-2001), vicedegana de Psicologia de la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia (1992-2001) i degana de la Facultat durant dues legislatures (2001-2004 i 2004-2008). Del 2004 al 2008 també va coordinar el projecte d'aquest centre sobre educació en valors i ètica professional en el marc de l'EEES. Com a degana va participar en la redacció dels llibres blancs dels graus d'Educació Infantil, Educació Primària, Pedagogia, Educació Social i Psicologia. A més, va ser coordinadora del grup d'Educació Especial de les universitats catalanes del 2008 al 2013 i coordina l'àrea de Psicologia Evolutiva i de l'Educació des del 2008.

Quant a recerca, dirigeix el grup de la URV Desenvolupament Psicològic, Psicomotricitat i Intervenció en Contextos Educatius. Ha dedicat la seva recerca a l'àmbit de la psicomotricitat, l'educació en valors, la innovació docent, la formació corporal i personal del psicomotricista i l'autisme. Ha dirigit dues tesis doctorals i dues llicències d'estudis del Departament d'Ensenyament. També és coordinadora i coautora de dos llibres, diferents capítols de llibre i de diversos articles en revistes especialitzades. Ha presentat ponències i comunicacions en nombrosos congressos nacionals, estatals i internacionals, i ha pronunciat diverses conferències.

Coordina el màster internacional en Educació i Teràpia Psicomotriu i el diploma de postgrau en Educació Psicomotriu i Desenvolupament Psicològic que organitza la FURV. És membre del Pla Nacional de Valors (grup Educació Universitària) del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat i coordinadora de projectes de transferència, recerca basada en la comunitat i aprenentatge servei amb escoles infantils i d'educació especial i associacions per a la intervenció psicomotriu amb nens amb dificultats.

És mare d'un fill i una filla. És membre del Patronat de la Fundació El Sueño de la Campana, que vetlla per millorar les condicions de vida i la dignitat de grups desafavorits de la zona de San Ramón (Nicaragua). Practica pilates, txikung i tècniques de meditació i interioritat.