saltar al contingut principal
Cercar
URV

Vicerectora d'Estudiants i Ocupabilitat

Maria Bonet Donato

El Vicerectorat d'Estudiants i Ocupabilitat és el responsable de l'accés a la Universitat, l'acollida dels estudiants de grau, els serveis als estudiants, les pràctiques curriculars, la inserció laboral i la borsa de treball, i el projecte Alumni de la URV. Així mateix, promou la participació dels estudiants en la vida universitària i, per tant, afavoreix les seves associacions i la seva representació.

Currículum

Nascuda a Reus el 1964, és llicenciada en Geografia i Història (1987), amb premi extraordinari de llicenciatura, i doctorada en Història per la Universitat de Barcelona (Divisió VII) (1991). Ha desenvolupat la carrera docent i investigadora al Departament d'Història i Història de l'Art de la Facultat de Lletres, on és professora des de l'any 1992 i titular d'Història Medieval des del 2000. Ha impartit assignatures obligatòries en plans d'estudis de diversos ensenyaments i en programes de màster i doctorat. Com a responsable d'ensenyament (2004-2012), va participar activament en la millora dels estudis d'Història, amb l'impuls i la direcció del pla pilot del grau d'Història en el procés d'adaptació a l'EEES (2003-2008), guardonat amb la Distinció Jaume Vicens Vives (2007), i va conduir el desplegament del grau d'Història (2008-2012). Va ser secretària de la Facultat (2011-2012), responsable de mobilitat (1996-2012) i coordinadora el màster interuniversitari en Identitat Europea Medieval a la URV (2013-2017).

Pel que fa a l'activitat investigadora en història medieval, s'ha centrat en les línies de recerca següents: ordes militars, història social i econòmica, i relacions de poder i territorials. Sobretot ha estudiat els ordes de l'Hospital i del Temple a les corones d'Aragó i Navarra, a més de la societat i l'economia de la Catalunya meridional. També s'ha ocupat de qüestions d'història militar i, darrerament, d'identitat i memòria. Això s'ha traduït en la publicació de trenta articles de revistes, majoritàriament indexades, més de seixanta capítols i articles de llibres i cinc llibres, alguns en editorials de l'SPI. Ha presentat ponències en més de quaranta congressos, nacionals i internacionals, i ha pronunciat més de cinquanta conferències.

A més, ha participat en quinze projectes de recerca, en diversos grups de recerca consolidats (2006-2018) i també ha col·laborat en projectes d'altres universitats espanyoles i europees. És membre de diversos consells de redacció i comitès científics. Tot això li ha valgut el reconeixement de quatre trams de recerca (2013), cinc trams de docència (2014) i l'acreditació al cos de catedràtics (2015). Aquestes dades són el resultat de l'estimació i dedicació a la docència i al coneixement, que han esdevingut el motor per contribuir al progrés de la URV.