saltar al contingut principal
Cercar
URV

Vicerector de Recerca i Planificació Científica

Francesc Díaz González

El Vicerectorat de Recerca i Planificació Científica coordina la política de recerca, l'elaboració i seguiment del Pla estratègic de recerca, les infraestructures i el personal dels programes de recerca, la promoció i avaluació de la recerca, la comunicació científica, la gestió del Servei de Recursos Científics i Tècnics i la visibilitat científica. També és responsable dels centres de recerca propis i de les relacions amb els instituts d'investigació adscrits.

Currículum

Graduat en Física a la Universitat de Barcelona (1976) i doctorat a la mateixa universitat (1982), des de 1992 és catedràtic de Física Aplicada a la URV.

La seva formació postdoctoral va tenir lloc a la Universitat de Toronto i va fer repetides estades de recerca en institucions com la Universitat d'Utrecht i l'Institut Max Born de Berlín.

Ha publicat més de 400 articles peer reviewed, sis llibres i sis patents registrades i transferides. Francesc Díaz també és autor de més de setanta capítols de llibres. Ha dedicat la seva recerca a camps com la síntesi, el creixement i la nanoestructuració de materials òptics cristal·lins, l'espectroscòpia i l'emissió làser de diferents matrius d'estat sòlid amb ions de terres rares. Ha estat investigador principal de més de 75 projectes d'R+D+I finançats per institucions públiques (cinc per la Unió Europea) i també ha liderat més de quaranta contractes finançats per empreses privades. Els seus treballs han estat citats per altres investigadors més de 6.500 vegades i el seu índex H és 40.

Actualment, els interessos de recerca del Dr. Díaz se centren en tres temes complementaris: les nanopartícules i els materials nanoestructurats per a òptica integrada; els dispositius fotònics de làser, òptica no lineal i cristalls fotònics, i els sistemes microfluídics amb interrogació fotònica.

Abans del 1992 va ser vicepresident del Centres Universitaris de la Universitat de Barcelona a Tarragona. El 2010 va ser nomenat vicepresident del Campus d'Excel·lència Internacional de la Catalunya Sud, càrrec que va desenvolupar fins al 2013, quan va ser nomenat director de l'Escola de Postgrau de la URV. Des dels anys noranta és responsable del grup consolidat de Física i Cristal·lografia de Materials i Nanomaterials.

Ha obtingut diferents reconeixements acadèmics: Premi ICREA Acadèmia (2010), Premi d'Excel·lència Docent URV (2010), Premi Professor Distingit URV (2006) i Premi Vicens Vives (2004).