saltar al contingut principal
Cercar
URV

Vicerector de Programació Acadèmica, Docència i Professorat

Domènec Puig Valls

El Vicerector de Programació Acadèmica, Docència i Professorat coordina la política acadèmica, l'elaboració de la programació i modificacions substancials dels ensenyaments de grau i de màster, el Pla de qualitat, l'activitat acadèmica, els plans d'estudis i el currículum nuclear de grau. S'encarrega de les qüestions relacionades amb el personal docent i investigador (especialment tot allò que té a veure amb les plantilles, la formació, l'avaluació i el pacte de dedicació).

Currículum

Nascut a Reus el 1968, es va llicenciar i doctorar en Informàtica a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) el 1992 i el 2004, respectivament. El 1992 es va incorporar al Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la URV, on és catedràtic d'universitat des del 2017. Va dirigir l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de la URV del 2013 al juny de 2018.

Des del 2006 és investigador principal del grup de recerca de Robòtica i Visió Intel·ligents de la URV. Les seves línies de recerca són processament d'imatges, reconeixement de patrons, visió per computador, anàlisi d'imatges mèdiques, aprenentatge automàtic, models de percepció, anàlisi d'escenes, robòtica mòbil i robòtica assistencial social.

El Dr. Puig ha participat com a investigador en més de 35 projectes de recerca relacionats amb els seus temes d'interès, finançats per administracions públiques (autonòmiques, estatals i europees). Així, ha estat investigador principal en 22 projectes i també ha participat en més de 25 contractes, acords o projectes d'R+D+I amb administracions o entitats públiques o privades, dels quals ha estat l'investigador principal en 23.

Pel que fa a publicacions, en té més de 150 sumant revistes especialitzades, capítols de llibres i conferències. Entre aquestes publicacions, més de seixanta en revistes indexades al Journal Citation Reports de l'ISI Web of Knowledge. Cal destacar les publicacions en algunes de les revistes internacionals més prestigioses del seu àmbit: IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, International Journal of Computer Vision, IEEE Transactions on Image Processing, Pattern Recognition, Computer Methods and Programs in Biomedicine, Image and Vision Computing i Computer Vision and Image Understanding.

És investigador principal del projecte europeu GABLE, finançat per la Comissió Europea dels del programa marc Horitzó 2020, i també forma part de l'equip investigador del projecte europeu SOCATEL. A més, ha estat investigador principal a la URV del projecte GAME-ABLING, finançat per la Unió Europea dins del VII Programa marc.

Recentment ha liderat els projectes P-BreasTreat i IA-BioBreast, finançats pel Govern espanyol. Aquestes recerques pretenen desenvolupar mètodes de visió per computador per ajudar a diagnosticar el càncer de mama a partir de l'anàlisi d'imatge mèdica.

Ha dirigit nou tesis doctorals en els últims anys (sis amb menció europea o internacional), relacionades amb els seus temes d'interès en robòtica, visió per computador, processament d'imatges i reconeixement de patrons.