saltar al contingut principal
Cercar
URV

Taules d'equivalències de la C1. Dominar en un nivell intermedi (B1) una llengua estrangera d'entre:

Taula d'equivalència de la C1: ALEMANY  Pujar

ALEMANY

Institució

Nivell Marc comú europeu

Observacions

B1

B2

Certificats de les universitats de Catalunya

(consulteu dates específiques per als certificats emesos per la UOC)

B1

CLUC B2

B2

És possible que alguns d'aquests certificats, sobretot els de cursos no de convocatòries d'exàmens, no especifiquin el nivell B1 o B2. En aquest cas, els cursos del nivell 3 corresponen al B1 i els del nivell 5 al B2. En el cas de la URV, abans del curs 2008-2009 el B1 correspon al nivell 4.

Escola de llengües (UOC)

B1

B2

S'acceptarà el reconeixement acadèmic per a l'acreditació de la competència C1, dels cursos d'alemany superats a la UOC fins el curs 2013-14 i els cursos matriculats a partir del 24/04/2015 (data del l'Acord del CIC sobre reconeixement de certificats i títols acreditatius de la competència en llengües estrangeres).

Certificats de les universitats espanyoles homologats per ACLES

Cert. ACLES B1

Cert. ACLES B2

 

Certificats homologats UNICERT

Nivell 1

Nivell 2

 

Certificats homologats CLES

CLES 1

CLES 2

 

Escola Oficial d'Idiomes (R.D. 1629/2006)

3r curs.

Nivell intermedi

5è curs.

Nivell avançat

 

Escola Oficial d'Idiomes (R.D. 967/1988)

3r curs del cicle elemental.

Nivell elemental

2n curs del cicle superior

Certificat d'Aptitud

 

Business Language Testing Service (BULATS)

40-59

60-74

 

Deutsche Sprachdiplom der Kulturministerkonfer

DSD 1 (Deutshes Sprachdiplom Stufe 1)

   

Deutsche Sprachprüfung für den Hochschul-Zugang (DSH)

 

DSH 1

 

Goethe Institut

Goethe-Zertifikat B1

Goethe-Zertifikat B2

(*) cal superar el nivell corresponent a les 3 competències

Zertifikat Deutsch (ZD) Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB)
Zertifikat Deutsch für Jugendliche (ZD j) Zertificat Deutsch Plus
Deutsch-Test für Zuwanderer (*)  

Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD)

B1 Zertifikat Deutsch (ZD/ZDO/ZB)

1 Zertifikat Deutsch für Jugendliche (ZD j)

 

B2 Mittelstufe Deutsch (MD)

 

TestDaF Institut

TestDaF-Niveaustufe 3 (TDN 3) (B1+)

TestDaF-Niveaustufe 4 (TDN 4) (B2+)

 

The European Languages Certificates (TELC)

TELC Deutsch B1 / B1 +Beruf / B1 Schule

TELC Deutsch B2 / B2 +Beruf

 

Taula d'equivalència de la C1: ANGLÈSPujar

ANGLÈS

Institució

Nivell Marc comú europeu

Observacions

B1

B2

Certificats de les universitats de Catalunya

(consulteu dates específiques per als certificats emesos per la UOC)

B1

CLUC B1

B2

CLUC B2

És possible que alguns d'aquests certificats, sobretot els de cursos no de convocatòries d'exàmens, no especifiquin el nivell B1 o B2. En aquest cas, els cursos del nivell 3 corresponen al B1 i els del nivell 5 al B2. En el cas de la URV, abans del curs 2008-2009 el B1 correspon al nivell 4.

Escola de llengües (UOC)

B1

B2

S'acceptarà el reconeixement acadèmic per a l'acreditació de la competència C1, dels cursos d'anglès superats a la UOC fins el curs 2013-14 i els cursos matriculats a partir del 24/04/2015 (data del l'Acord del CIC sobre reconeixement de certificats i títols acreditatius de la competència en llengües estrangeres).

Certificats de les universitats espanyoles homologats per ACLES

Cert. ACLES B1

Cert. ACLES B2

 

Certificats homologats UNICERT

Nivell 1

Nivell 2

 

Certificats homologats CLES

CLES 1

CLES 2

 

Escola Oficial d'Idiomes (RD 1629/2006)

3r curs. Nivell intermedi

5è curs. Nivell avançat

 

Escola Oficial d'Idiomes (R.D. 967/1988)

3r curs del cicle elemental.

Nivell elemental

2n curs del cicle superior

Certificat d'Aptitud

 
Council of Europe

Council of Europe Level B1

Council of Europe Level B2

 

Anglia Examinations

Intermediate Business English

Advanced Business English

 

British Council

APTIS B1

APTIS B2

 

APTIS for teachers B1

APTIS for teachers B2
APTIS for teens B1

APTIS for teens B2

Business Language Testing Service (BULATS)

40-59

60-74

Cal superar les quatre macrodestreses.

Cambridge English Language Assessment - ESOL Examinations

BEC 1: Preliminary

(Business English Certificates)

BEC 2: Vantage

(Business English Certificates)

 

Preliminary English Test (PET)

First Certificate in English (FCE)

 

IELTS de 4 a 5 punts (International English Language Testing System)

IELTS de 5,5 a 6,5 punts (International English Language Testing System)

 
 

ICFE Vantage

(International Certificate in Financial English)

 
 

ILEC Vantage

(International Legal English Certificate)

 

University of Oxford

B1 81-110

(Oxford Test English)

B2 111-140

(Oxford Test English)

 

Pearson Test of English (PTE) (abans the London Test of English). GENERAL

Nivell 2

Nivell 3

 

Pearson Test of English (PTE) (abans the London Test of English). ACADEMIC

43-58

59-75

 

Pearson - LCCI

(London Chambre of Comerce ans Industry)

LCCI English for Tourism 2 / LCCI JETSET B1/ LCCI ELSA B1

   

LCCI English for Business 2

LCCI English for Business 3

Test of English as a Foreign Language - Computer Based (TOEFL cBT)

137+

220+

 

Test of English as a Foreign Language - Paper Based (TOEFL pBT)

457+

560+

 

The European Languages Certificates (TELC)

TELC B1

TELC B2

 

Trinity College

ISE 1

(Integrated Skills in English)

ISE 2

(Integrated Skills in English)

 

Universitat de Michigan

 

Certificate of Competency in English

 

Educational Testing Service (ETS)

TOEFL iBT de 42 a 71 punts (Test of English as a Foreign Language - Internet Based Test)

TOEFL iBT de 72 a 94 punts (Test of English as a Foreign Language - Internet Based Test)

Cal superar les quatre macrodestreses

TOEIC ≥ 790 punts (Test of English for International Communication)

TOEIC de ≥1095 punts (Test

of English for International

Communication)

Taula d'equivalència de la C1: FRANCÈSPujar

FRANCÈS

Institució

Nivell Marc comú europeu

Observacions

B1

B2

Certificats de les universitats de Catalunya

(consulteu dates específiques per als certificats emesos per la UOC)

B1

CLUC B2

B2

És possible que alguns d'aquests certificats, sobretot els de cursos no de convocatòries d'exàmens, no especifiquin el nivell B1 o B2. En aquest cas, els cursos del nivell 3 corresponen al B1 i els del nivell 5 al B2. En el cas de la URV, abans del curs 2008-2009 el B1 correspon al nivell 4.

Escola de llengües (UOC)

B1

B2

S'acceptarà el reconeixement acadèmic per a l'acreditació de la competència C1, dels cursos de francès superats a la UOC fins el curs 2013-14 i els cursos matriculats a partir del 24/04/2015 (data del l'Acord del CIC sobre reconeixement de certificats i títols acreditatius de la competència en llengües estrangeres).

Certificats de les universitats espanyoles homologats per ACLES

Cert. ACLES B1

Cert. ACLES B2

 

Certificats homologats UNICERT

Nivell 1

Nivell 2

 

Certificats homologats CLES

CLES 1

CLES 2

 

Escola Oficial d'Idiomes (R.D. 1629/2006)

3r curs.

Nivell intermedi

5è curs.

Nivell avançat

 

Escola Oficial d'Idiomes (R.D. 967/1988)

3r curs del cicle elemental.

Nivell elemental

2n curs del cicle superior

Certificat d'Aptitud

 

Alliance Française

Certificat d'Etudes de Français Pratique 2 (CEFP 2)

Diplôme de Langue Française (DL)

 

Business Language Testing Service (BULATS)

40-59

60-74

Cal superar les quatre macrodestreses.

Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris

DFP Secrétariat B1

DFP Tourisme B1

DFP Scientifique B1

DFP Secrétariat B2

DFP Médical B2

DFP Jurídique B2

 

DFP B1 Généralistes

(Diplômes de Français Professionnel)

DFP Affaires B2

(Diplômes de Français Professionnel)

TEF 3: 361-540 punts

(Test d'Evaluation de Français)

TEF 4: 541-698 punts

(Test d'Evaluation de Français)

DFP Diplomatie B1

DFP Affaires B2

Centre International d'Etudes Pédagogiques

Test de Connaissance de Français B1 - TCF NIVEAU 3 (B1): 300-399 pts

Test de Connaissance de Français B2 TCF NIVEAU 4 (B2): 400-499 pts

 
Ministère de l'Education Nationale Français

Diplôme d'Etudes en Langue Française B1 (DELF B1)

Diplôme d'Etudes en Langue Française (DELF B2)

 

Universitats franceses. DU (Diplôme Universitaire)

DUEF B1 (Diplôme Universitaire d'Études Françaises)

DUEF B2 (Diplôme Universitaire d'Études Françaises)

 
 

CPLF B2 (Certificat Pratique de Langue Française)

  DEF B2 (Diplôme d’Études Françaises)

The European Language Certificates (TELC)

TELC B1

TELC B2

 

 Taula d'equivalència de la C1: ITALIÀPujar

ITALIÀ

Institució

Nivell Marc comú europeu

Observacions

B1

B2

Certificats de les universitats de Catalunya

(consulteu dates específiques per als certificats emesos per la UOC)

B1

CLUC B2

B2

És possible que alguns d'aquests certificats, sobretot els de cursos no de convocatòries d'exàmens, no especifiquin el nivell B1 o B2. En aquest cas, els cursos del nivell 3 corresponen al B1 i els del nivell 5 al B2. En el cas de la URV, abans del curs 2008-2009 el B1 correspon al nivell 4.

Escola de llengües (UOC)

B1

B2

S'acceptarà el reconeixement acadèmic per a l'acreditació de la competència C1, dels cursos d'italià superats a la UOC fins el curs 2013-14 i els cursos matriculats a partir del 24/04/2015 (data del l'Acord del CIC sobre reconeixement de certificats i títols acreditatius de la competència en llengües estrangeres).

Certificats de les universitats espanyoles homologats per ACLES

Cert. ACLES B1

Cert. ACLES B2

 

Certificats homologats UNICERT

Nivell 1

Nivell 2

 

Certificats homologats CLES

CLES 1

CLES 2

 

Escola Oficial d'Idiomes (R.D. 1629/2006)

3r curs.

Nivell intermedi

5è curs.

Nivell avançat

 

Escola Oficial d'Idiomes (R.D. 967/1988)

3r curs del cicle elemental.

Nivell elemental

2n curs del cicle superior

Certificat d'Aptitud

 

Accademia Italiana di Lingua (AIL)

DILI B1 (Diploma di Lingua italiana di livello intermedio I)

DILI B2 (Diploma di Lingua italiana di livello intermedio II)

 

DILC B1 (Diploma di Lingua italiana comerciale livello intermedio I)

 

Università per Stranieri di Perugia

CELI 2

(Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana)

CELI 3

(Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana)

 

CIC 1

(Certificazione dell'Italiano Commerciale)

   

Università per Stranieri di Siena

CILS Uno B1

(Certificazione di Italiano come Lingua Straniera)

CILS Due B2

(Certificazione di Italiano come Lingua Straniera)

 

Società Dante Alighieri

PLIDA B1

(Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri) PLIDA Commerciale B1

PLIDA B2

(Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri) PLIDA Commerciale B2

 

The European Language Certificates

TELC B1

TELC B2

 

Università degli Studi di Roma Tre

Cert.it Livello B1 (Certificato di competenza elementare in italiano come lingua straniera)

Cert.it Livello B2 (Certificato di competenza intermèdia in italiano come lingua straniera)

 

Taula d'equivalència de la C1: PORTUGUÈSPujar

PORTUGUÈS

Institució

Nivell Marc comú europeu

Observacions

B1

B2

Certificats de les universitats de Catalunya

(consulteu dates específiques per als certificats emesos per la UOC)

B1

B2

És possible que alguns d'aquests certificats, sobretot els de cursos no de convocatòries d'exàmens, no especifiquin el nivell B1 o B2. En aquest cas, els cursos del nivell 3 corresponen al B1 i els del nivell 5 al B2. En el cas de la URV, abans del curs 2008-2009 el B1 correspon al nivell 4.

Escola de llengües (UOC)

B1

B2

S'acceptarà el reconeixement acadèmic per a l'acreditació de la competència C1, dels cursos de portuguès superats a la UOC fins el curs 2013-14 i els cursos matriculats a partir del 24/04/2015 (data del l'Acord del CIC sobre reconeixement de certificats i títols acreditatius de la competència en llengües estrangeres).

Certificats de les universitats espanyoles homologats per ACLES

Cert. ACLES B1

Cert. ACLES B2

 

Certificats homologats UNICERT

Nivell 1

Nivell 2

 

Certificats homologats CLES

CLES 1

CLES 2

 

Escola Oficial d'Idiomes (R.D. 1629/2006)

3r curs.

Nivell intermedi

5è curs.

Nivell avançat

 

Escola Oficial d'Idiomes (R.D. 967/1988)

3r curs del cicle elemental.

Nivell elemental

2n curs del cicle superior

Certificat d'Aptitud

 

Instituto Camoes i Universitat de Lisboa

Ministério de Educaçao

Diploma Elementar de Portugués Lingua Estrangeira (DEPLE)

Diploma Avanzado de Portugués Lingua Estrangeira (DIPLE)

 

The European Language Certificates

TELC B1