saltar al contingut principal
Cercar
URV

Juntes de Centre

Escola Tècnica Superior d'Arquitectura

Comissió Electoral

Eleccions parcials representants del PAS

Convocatòria d'eleccions

Cens electoral

Instància presentació de candidatura

Instància reclamació al cens provisional

Proclamació provisional de candidats

Ampliació de termini de presentació de candidatures

Proclamació definitiva dels candidats (1r termini)

   
   
   
Sector Circumscripció  Escons

Proclamació

DEFINITIVA

de candidats

Proclamació

de candidats

ELECTES

PAS PAS funcionari i laboral      1      

              

     
     
     

 
       

Eleccions de director/a d'Escola
Convocatòria d'eleccions

Sol·licitud de presentació de candidatura

Membres de la Junta de Centre

Proclamació provisional de candidats

Proclamació definitiva de candidats