saltar al contingut principal
Cercar
URV

Tràmits electorals: Registre Telemàtic


El Registre telemàtic de la URV és una aplicació integrada en el Registre General de la URV que permet registrar sol·licituds, escrits i documents de forma telemàtica, és a dir, des de la seu electrònica de la URV a través d’Internet. Per accedir a l’aplicació heu de disposar d’un dels certificats vàlids establerts per la URV.

Un cop signat el formulari, el Registre telemàtic emet de forma automàtica un rebut acreditatiu de la seva presentació, en el qual figura el número de registre d’entrada i la data i hora en què ha estat registrat. En cas que no s'obtingui el rebut, no es garanteix que s’hagi produït la recepció de la sol·licitud i, per tant, cal posar-se en contacte amb la URV a través de l’adreça electrònic registre.general(ELIMINAR)@urv.cat.

Horari de funcionament

El Registre telemàtic permet la presentació de sol·licituds, escrits i documents les vint-i-quatre hores del dia, tots els dies de l’any.

Data i hora

El Registre telemàtic es regeix per la data i l’hora oficial de la seu electrònica de la URV.

Còmput de terminis

En l’assentament d’entrada s’inscriuran com a data i hora de presentació aquelles en les quals es produeix efectivament la recepció. La presentació d’un escrit en un dia inhàbil s’entén realitzada a la primera hora del primer dia hàbil següent, llevat que una norma permeti expressament la recepció en dia inhàbil

Contacte

Per qualsevol dubte sobre el funcionament del Registre telemàtic de la URV, podeu posar-vos en contacte amb:

Registre General
Telèfon: 977 55 80 40
Correu electrònic: registre.general@urv.cat