saltar al contingut principal
Cercar
URV

Eleccions a rector o rectora: Votació per correspondència


La persona que prevegi que no podrà emetre el vot presencial ni el vot anticipat, i desitgi emetre el seu vot per correu, ha de comunicar a la Junta Electoral aquesta circumstància i sol·licitar la tramesa de les paperetes i el sobre electoral corresponent.

La Junta Electoral enviarà a l’adreça postal indicada el material electoral i indicacions de com procedir per emetre el vot per correspondència.

Important: Els sobres amb els vots emesos per correspondència que no arribin a la URV  el dia anterior al de la realització de les eleccions (14 de maig de 2018) no es poden tenir en compte (disposició addicional 6 del Reglament electoral de la URV).