saltar al contingut principal
Cercar
URV

Elecció de rector o rectora


Vinculació d'electors als llocs de votació

CRAI del Campus Bellissens

CRAI del Campus Catalunya

CRAI del Campus Sescelades

CRAI del Campus Terres de l'Ebre

Hall de Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

CRAI de la Facultat de Turisme i Geografia

Unitat Docent Joan XXIII -Tarragona-

Unitat Docent Sant Joan -Reus-

CRAI de la Seu Baix Penedès

Sala de Reunions del Rectorat

CRAI del Campus Bellissens
Estudiants /PDI (vinculat) / PAS Facultat d'Economia i Empresa
Estudiants /PDI (vinculat) / PAS Escola Tècnica Superior d'Arquitectura
Estudiants dels programes de doctorat Programes de doctorat el coordinador dels quals estigui adscrit a un departament ubicat en el Campus
Estudiants FURV Ensenyaments de la FURV impartits en centres ubicats al Campus
PAS Departament d'Economia
PAS Departament de Gestió d'Empreses
PAS Unitat Predepartamental d'Arquitectura
PAS CRAI Campus Bellissens
PAS Unitat docent Sant Joan -Reus-

CRAI del Campus Catalunya
Estudiants /PDI (vinculat) / PAS Facultat de Ciències Jurídiques
Estudiants /PDI (vinculat) / PAS Facultat  de Lletres
Estudiants /PDI (vinculat) / PAS Facultat  d'Infermeria
Estudiants dels programes de doctorat Programes de doctorat el coordinador dels quals estigui adscrit a un departament ubicat en el Campus
Estudiants FURV Ensenyaments de la FURV impartits en centres ubicats al Campus
PAS Departament de Dret Privat, Processal i Financer
PAS Departament de Dret Públic
PAS Departament d'Estudis Anglesos i Alemanys
PAS Departament d'Estudis de Comunicació
PAS Departament de Filologia Catalana
PAS Departament de Filologies Romàniques
PAS Departament d'Història i Història de l'Art
PAS Departament d'Infermeria
PAS Departament d'Antropolologia, Filosofia i Treball Social
PAS Centre d'Atenció a l'Estudiant
PAS Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació
PAS Oficina Logística de Campus
PAS Secretaria de Gestió Acadèmica de Campus
PAS Servei de Gestió Acadèmica
PAS Servei de Gestió Extensió Universitària
PAS Servei de Recursos Informàtics i TIC
PAS Servei de Recursos Lingüístics
PAS Unitat docent Joan XXIII - Tarragona

CRAI del Campus Sescelades
Estudiants /PDI (vinculat) / PAS Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Estudiants /PDI (vinculat) / PAS Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
Estudiants /PDI (vinculat) / PAS Facultat de Química
Estudiants /PDI (vinculat) / PAS Facultat d'Enologia
Estudiants /PDI (vinculat) / PAS Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
Estudiants dels programes de doctorat Programes de doctorat el coordinador dels quals estigui adscrit a un departament ubicat en el Campus
Estudiants FURV Ensenyaments de la FURV impartits en centres ubicats al Campus
PAS Edifici ETSE/ETSEQ
PAS Edifici Facultats Química/Enologia
PAS Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
PAS Departament d'Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica
PAS Departament d'Enginyeria Mecànica
PAS Departament d'Enginyeria Química
PAS Departament de Química Analítica i Química Orgànica
PAS Departament de Química Física i Inorgànica
PAS Departament de Bioquímica i Biotecnologia
PAS Departament de Pedagogia
PAS Departament de Psicologia
PAS Institut de Ciències de l'Educació
PAS Centre Internacional
PAS Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació
PAS Escola de Postgrau i Doctorat
PAS UGAD
PAS Servei de Recursos Científics i Tècnics
PAS Servei de Recursos Educatius
PAS Servei de Tecnologia Química
PAS Oficina de Contractació i Compres -N5-
PAS Oficina de Prevenció-N5-
PAS Servei de Gestió de la Recerca-N5-
PAS Servei de Recursos Econòmics-N5-
PAS Servei de Recursos Humans-N5-
PAS Servei de Recursos Materials-N5-

CRAI del Campus Terres de l'Ebre
Estudiants /PDI (vinculat) / PAS Campus de les Terres de l'Ebre
PAS Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació

Hall de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Estudiants /PDI (vinculat) / PAS Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Estudiants FURV Ensenyaments FURV impartits en el centre, en el Centre de Formació Permanent i on line
Estudiants dels programes de doctorat Programes de doctorat el coordinador dels quals estigui adscrit a un departament ubicat en el centre
PDI ABS 1 (Reus) - ICS
PDI ABS 31 (Reus) - ICS
PDI CAP de Valls
PDI CAP Reus - 2
PDI CAP Riera Miró de Reus
PDI CAP SAGESSA
PDI CAP Sant Pere de Reus
PDI Institut Pere Mata de Reus
PDI Pius Hospital de Valls
PAS Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
PAS Departament de Medicina i Cirurgia
PAS Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació
PAS Servei de Recursos Científics i Tècnics

CRAI de la Facultat de Turisme i Geografia
Estudiants /PDI (vinculat) / PAS Facultat de Turisme i Geografia
Estudiants dels programes de doctorat Programes de doctorat el coordinador dels quals estigui adscrit a un departament ubicat en el centre
PAS Departament de Geografia
PAS Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació

Unitat Docent Joan XXIII -Tarragona-
PDI Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona
PDI Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona
PDI ABS Torreforta - ICS
PDI CAP Joan XXIII de Tarragona
Estudiants Estudiants de 3r, 4t, 5è i 6è de l'ensenyament de Medicina que reben docència a la Unitat Docent

Unitat Docent Sant Joan -Reus-

PDI Hospital Universitari Sant Joan de Reus
Estudiants Estudiants de 3r, 4t, 5è i 6è de l'ensenyament de Medicina que reben docència a la Unitat Docent

CRAI de la Seu Baix Penedès
Estudiants /PDI (vinculat) Seu Baix Penedès

Sala de Reunions del Rectorat
PAS Seu Baix Penedès
PAS Consell Social
PAS Gabinet Comunicació i Relacions Externes
PAS Gabinet de Protocol i Relacions Institucionals
PAS Gabinet del Rector
PAS Gabinet Jurídic
PAS Gabinet Tècnic de Gerència
PAS Gabinet Tècnic del Rectorat
PAS Gerència
PAS Rectorat
PAS Secretaria General
PAS Vicerectorats