saltar al contingut principal
Cercar
URV

Eleccions a rector o rectora: Informació general


Votació presencial amb suport físic:

Cada elector és assignat a un col·legi electoral on podrà dipositar el ser vot el dia de la votació (+ info).

Votació anticipada:

La persona que prevegi que no serà present o que no podrà personar-se per emetre el seu vot el dia de l'elecció, pot emetre'l anticipadament (+ info).

Votacó per correspondència:

En cas que un elector prevegi que no podrà emetre el vot presencial ni el vot anticipat, podrà emetre el seu vot per correu (+ info).