saltar al contingut principal
Cercar
URV

Eleccions a rector o rectora: Informació general


Un cop realitzat l’escrutini, la Junta Electoral adjudica a cada candidat el nombre de vots ponderat, d’acord amb el procediment previst a l’article 65 de l’Estatut de la URV.

És proclamat rector o rectora, en primera volta, el candidat que obtingui el suport proporcional de més de la meitat dels vots a candidatures vàlidament emesos (no són vots a candidatures vàlidament emesos els vots nuls i els vots en blanc), un cop fetes i aplicades les ponderacions establertes a l'article 65de l'Estatut de la URV. Si cap candidat no l'assoleix, es farà una segona votació, a la qual només podran concórrer els dos candidats amb més suport a la primera votació, tenint en compte les ponderacions esmentades. A la segona volta és proclamat el candidat que obté la majoria simple de vots ponderats.

Sector Coeficient
Professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat 0,51
Resta del col·lectiu docent i investigador 0,11
Estudiants 0,26
Personal d'administració i serveis 0,12