saltar al contingut principal
Cercar
URV

Eleccions a rector o rectora: Informació general


Durada de la campanya

A partir de la data de la convocatòria d'eleccions (6 d’abril) i fins a les zero hores del dia d'inici del període de votació (00.00 hores del dia 14 de maig de 2018), tant els electors com els candidats poden organitzar reunions o actes d'informació electoral.

El Consell de Govern de la URV estableix, mitjançant l'acord corresponent, els recursos que la Universitat posa a disposició dels candidats.