saltar al contingut principal
Cercar
URV

Eleccions a rector o rectora


Data de la convocatòria: 6 d'abril de 2018

Termini de presentació de candidatures: Del 9 al 17 d'abril de 2018 (ambdòs inclosos), fins a les 13:00 hores

Dia de la votació: 15 de maig de 2018 (de les 10:00H a les 17:00H h)

Circumscripcions electorals:

  • Professorat doctor amb vinculació permanent a la URV
  • Resta del col·lectiu docent i investigador de la URV
  • Estudiants de la URV
  • Personal d'Administració i Serveis de la URV

Sistema de votació:

  • Votació presencial amb suport físic (paperetes i urnes)
  • Votació anticipada
  • Votació per correspondència

El PDI vota en el col·legi electoral més próxim al centre al qual està vinculat o en el campus on s'ubica el centre al qual està vinculat.
El PAS vota en el col·legi electoral més próxim a la unitat d’adscripció
Els estudiants voten en en el col·legi electoral més próxim al centre al qual està adscrit l'ensenyament cursat o al campus on s'ubica el susdit centre.