saltar al contingut principal
Cercar
URV

Departament de Dret Privat, Processal i Financer

Convocatòria d´eleccions

Calendari d'eleccions

Consulta del cens

Impressos electorals

VOTACIÓ ELECTRÒNICA (14 al 16 de desembre):

PDI. Personal en formació i ajudants.

En aquesta elecció hi ha hagut un empat a vots  tal com estableix l'art. 50.1. del Reglament  Electoral: 
Són proclamats membres electes de l'òrgan col·legiat aquells candidats que obtinguin un nombre superior de vots fins al límit del nombre de representants 
assignats a la circumscripció electoral o sector. En cas d'empat en el nombre de vots, el resultat es decideix per sorteig, que ha de realitzar la mesa en el mateix acte.

S'ha efectuat el sorteig per part de la mesa electoral i el resultat ha estat que la persona electa és la Sra. Xènia Fuguet Carles.
 

Sector Circumscripció Escons

Proclamacions 

provisionals

candidat/es

Proclamacions 

definitives 

candidat/es

Proclamació 

provisional

candidat/a

electe

Proclamació 

definitiva

candidat/a

electe

Observacions
PDI Personal docent no doctor 6 NO HI HA ELECCIONS NO HI HA ELECCIONS NO HI HA ELECCIONS NO HI HA ELECCIONS NO HI HA ELECCIONS 
  Personal en formació i ajudants 1

 
ESTUDIANTS Grau de Dret 3 NO HI HA ELECCIONS NO HI HA ELECCIONS NO HI HA ELECCIONS  NO HI HA ELECCIONS NO HI HA ELECCIONS
 

Doctorat de Dret

Màster universitari en Dret de l’Empresa i la Contractació

Màster universitari en Advocacia 

2

 

NO HI HA ELECCIONS
 

Grau de Treball Social

Grau de Relacions Laborals i Ocupació

Doble grau de Dret i Relacions Laborals

1

NO HI HA ELECCIONS  NO HI HA ELECCIONS NO HI HA ELECCIONS NO HI HA ELECCIONS NO HI HA ELECCIONS
 

Alumnes d’altres ensenyaments:

Grau de Finances i Comptabilitat

Grau d’Economia,

Grau d’Administració i Direcció d’Empreses (Reus i Tortosa)

Grau de Geografia i Ordenació del Territori

Grau de Publicitat i Relacions Públiques

Grau d’Història de l’Art

Grau de Comunicació Audiovisual

Grau de Periodisme

Grau de Turisme

Màsters universitaris:

Màster universitari en Arqueologia Clàssica

Màster universitari en Dret Ambiental

Màster universitari en Mercats Internacionals

Màster universitari en Gestió d’Empreses Tecnològiques

1 NO HI HA ELECCIONS NO HI HA EELECCIONS NO HI HA ELECCIONS NO HI HA ELECCIONS NO HI HA ELECCIONS