saltar al contingut principal
Cercar
URV

Eleccions de representants al Claustre Universitari


Convocatòria d’eleccions de representants al Claustre Universitari

RESOLUCIÓ

del rector de la Universitat Rovira i Virgili, de data 3 d'octubre de 2022, per la qual es convoquen eleccions de representants al Claustre Universitari, corresponents al personal docent i investigador, als estudiants i al personal d'administració i serveis.

Atès l'article 30 de l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili, els articles 24 i 54 del Reglament electoral de la URV, i en ús de les competències que m'atorga l'article 48 de l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili, aprovat per l'Acord de Govern 40/2022, de 8 de març, publicat al DOGC núm. 8623, de 10 de març de 2022,

RESOLC:

Convocar eleccions de representants al Claustre Universitari corresponents al personal docent i investigador, als estudiants i al personal d'administració i serveis, que es faran els dies 2, 3, i 4 de novembre de 2022.

             El procediment electoral seguirà el calendari següent:

 • Període de la campanya electoral: del 3 d'octubre fins a les 00:00 hores del 2 de novembre de 2022
 • Exposició pública del cens electoral provisional:
 • Període de presentació de candidatures: del 4 al 13 d'octubre de 2022
 • Termini de presentació de reclamacions contra el cens electoral provisional: del 4 al 10 d'octubre de 2022
 • Sorteig per designar els membres de la mesa electoral: 14 d'octubre de 2022
 • Publicació del cens electoral definitiu: 14 d'octubre
 • Proclamació provisional dels candidats: 14 d'octubre
 • Termini per presentar reclamacions contra l'acte de proclamació provisional de candidats: del 17 al 19 d'octubre de 2022
 • Proclamació definitiva dels candidats: 24 d'octubre de 2022
 • Constitució de la mesa electoral: 28 d'octubre de 2022
 • Període de votació: de les 10:00 hores del 2 de novembre a les 10:00 hores del 4 de novembre de 2022.
 • Proclamació dels resultats provisionals: 4 de novembre de 2022.
 • Termini per presentar reclamacions contra els resultats provisionals: del 7 al 9 de novembre de 2022.
 • Resolució de les possibles reclamacions contra els resultats provisionals i proclamació definitiva de candidatures: 11 de novembre de 2022.

Tarragona, 3 d'octubre de 2022

JOSEP PALLARÈS MARZAL

Rector de la Universitat Rovira i Virgili