saltar al contingut principal
Cercar
URV

Eleccions per cobrir escons d'estudiants al Claustre Universitari


Convocatòria d’eleccions cobrir escons d’estudiants representants al Claustre Universitari

RESOLUCIÓ

de la rectora de la Universitat Rovira i Virgili, de data 18 de gener de 2021, per la qual es convoquen eleccions a representants del Claustre Universitari corresponents al col·lectiu d'estudiants.

Atès l'article 49 de l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili, els articles 24 i 54.3 del Reglament Electoral de la URV, i en ús de les competències que m'atorga l'article 66 de l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili, aprovat pel Decret 202/2003, de 26 d'agost (DOGC 3963, de 8 de setembre de 2003) i modificat per l'Acord GOV/23/2012, de 27 de març de 2012 (DOGC 6100, de 2 d'abril de 2012),

RESOLC:        

Convocar eleccions a representants del Claustre Universitari corresponents al col·lectiu d'estudiants.

El procediment electoral seguirà el calendari següent:

 • Exposició pública del cens electoral provisional: 18 de gener de 2021.
 • Període de presentació de reclamacions contra el cens electoral provisional: del 19 al 25 de gener de 2021.
 • Publicació del cens electoral definitiu: 28 de gener de 2021.
 • Període de campanya electoral: del 18 de gener de 2021 fins a les 00:00 hores del 23 de febrer de 2021.
 • Període de presentació de candidatures: del 19 al 27 de gener de 2021.
 • Proclamació provisional de candidatures: 29 de gener de 2021.
 • Període per presentar reclamacions contra l'acte de proclamació provisional de candidatures: de l'1 al 3 de febrer de 2021.
 • Proclamació definitiva de candidatures: 11 de febrer de 2021.
 • Constitució de la mesa electoral: 19 de febrer de 2021.
 • Data i horari del període de votació: de les 10:00 hores del 23 de febrer de 2021 a les 10:00 hores del 25 de febrer de 2021.
 • Proclamació dels resultats provisionals: 25 de febrer de 2021.
 • Període per presentar reclamacions contra els resultats provisionals: del 26 de febrer al 2 de març de 2021.
 • Resolució de les possibles reclamacions contra els resultats provisionals: 4 de març de 2021.
 • Proclamació definitiva dels candidats electes: 5 de març de 2021.

Tots els terminis finalitzen a les 13:00 hores del dia fixat excepte en els casos previstos expressament.

Tarragona, 18 de gener de 2021

MARÍA JOSÉ FIGUERAS SALVAT

Rectora de la Universitat Rovira i Virgili