saltar al contingut principal
Cercar
URV

Eleccions per cobrir vacants d'estudiants al Claustre Universitari


Convocatòria d’eleccions parcials per cobrir vacants d’estudiants representants al Claustre Universitari

Atesos els articles 24 i 54 del Reglament Electoral de la URV i l'article 49 de l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili, aprovat pel Decret 202/2003, de 26 d'agost (DOGC 3963, 8-9-2003) i modificat per l'Acord GOV/23/2012, de 27 de març de 2012 (DOGC 6100, de 2-4-2012),

RESOLC: Convocar eleccions parcials per cobrir vacants de representants al Claustre Universitari corresponents al col·lectiu d'estudiants, les quals se celebraran els dies 25,26, 27, 28, i 29 d'octubre de 2019.

El procediment electoral seguirà el calendari següent:

 • Exposició pública del cens electoral provisional: 26 de setembre de 2019.
 • Període de presentació de reclamacions contra el cens electoral provisional: del 27 de setembre al 3 d'octubre de 2019.
 • Publicació del cens electoral definitiu: 8 d'octubre de 2019.
 • Període de campanya electoral: del 26 de setembre de 2019 fins a les 00:00 hores del 25 d'octubre de 2019.
 • Període de presentació de candidatures: del 27 de setembre de 2019 al 7 d'octubre de 2019.
 • Proclamació provisional de candidatures: 8 d'octubre de 2019.
 • Període per presentar reclamacions contra l'acte de proclamació provisional de candidatures: del 9 al 11 d'octubre de 2019.
 • Proclamació definitiva de candidatures: 16 d'octubre de 2019.
 • Constitució de la mesa electoral: 24 d'octubre de 2019.
 • Data i horari del període de votació: de les 10:00 hores del 25 d'octubre de 2019 a les 13:00 hores del 29 d'octubre de 2019.
 • Proclamació dels resultats provisionals: 29 d'octubre de 2019.
 • Període per presentar reclamacions contra els resultats provisionals: del 30 d'octubre de 2019 al 4 de novembre de 2019.
 • Resolució de les possibles reclamacions contra els resultats provisionals: 5 de novembre de 2019.
 • Proclamació definitiva dels candidats electes: 5 de novembre de 2019.

Tots els terminis finalitzen a les 13:00 hores del dia fixat excepte el de finalització de la campanya electoral que serà a les 00:00h.

Tarragona, 26 de setembre de 2019.

María José Figueras Salvat

Rectora de la Universitat Rovira i Virgili