saltar al contingut principal
Cercar
URV

Eleccions per cobrir vacants d'estudiants al Claustre Universitari


Calendari electoral

26 de setembre de 2019 Convocatòria d'eleccions
Inici de la campanya electoral
Exposició del cens provisional
27 de setembre de 2019 Inici del termini per presentar candidatures
03 d'octubre de 2019 Final del termini de presentació per part de qualsevol persona de reclamacions administratives davant de la Junta Electoral sobre la seva inclusió o exclusió en la llista provisional del cens.
07 d'octubre de 2019 Final del termini de presentació de les candidatures
08 d'octubre de 2019 Sorteig i designació dels membres de la Mesa electoral
En aplicació de l'art. 28.1 del Reglament Electoral de la URV en aquelles circumscripcions en les quals no s'hagi cobert la totalitat d'escons, la rectora podrà procedir en el termini de 2 dies a obrir un nou termini de 5 dies per a la presentació de candidatures. Aquestes circumscripcions seguiran el calendari d'ampliació de terminis
Publicació del cens electoral definitiu i proclamació provisional de candidatures
09 d'octubre de 2019 Inici del termini de presentació, per part de qualsevol candidat/a, de reclamacions contra l'acte de proclamació provisional de candidats davant la Junta Electoral
11 d'octubre de 2019 Final del termini de presentació, per part de qualsevol candidat/a, de reclamacions contra l'acte de proclamació provisional de candidats davant la Junta Electoral
16 d'octubre de 2019 Proclamació definitiva de les candidatures
24 d'octubre de 2019 Constitució de la Mesa electoral
25 d'octubre de 2019 Finalització de la campanya electoral (a les 0.0:00 hores)
Del 25 al 29 d'octubre de 2019 Període de vot electrònic de forma remota
29 d'octubre de 2019 Proclamació provisional de candidats electes
04 de novembre de 2019 Final del termini de presentació de recursos contra la proclamació provisional davant de la Junta Electoral
05 de novembre de 2019 Resolució per la Junta Electoral dels recursos contra la proclamació provisional i proclamació definitiva de candidats electes
Calendari d’ampliació del termini per a la presentació de candidatures

En aquelles circumscripcions en les quals no s'hagi cobert la totalitat d'escons, la rectora podrà procedir a obrir un nou termini de 5 dies per a la presentació de candidatures (Art. 28.1 del Reglament electoral)

08 d'octubre de 2019 Resolució d'ampliació de termini de presentació de candidatures en aquelles circumscripcions on no s'hagi cobert la totalitat d'escons
09 d'octubre de 2019 Inici del termini per a presentar candidatures
15 d'octubre de 2019 Final del termini de presentació de les candidatures
21 d'octubre de 2019 Final del termini de presentació, per part de qualsevol candidat/a, de reclamacions contra els acords de proclamació davant la Junta Electoral
22 d'octubre de 2019 Proclamació definitiva de candidats

A partir del dia 22 d'octubre, inclòs, es segueix el calendari general