saltar al contingut principal
Cercar
URV

Votació electrònica: Accés a la votació


En aquelles circumscripcions electorals on el nombre de candidatures és igual o inferior al nombre de representants que s’han d’escollir, els candidats i candidates són proclamats membres electes automàticament, sense necessitat de fer eleccions (art 28 del Reglament Electoral de la URV).

IMPORTANT: Per poder votar heu d’accedir amb el codi d’usuari i clau d’accés que utilitzeu per entrar als serveis digitals de la Universitat (intranet, correu electrònic, campus virtual, etc)


Les circumscripcions electorals que celebren eleccions a partir d'avui són les següents:

 • Personal docent i investigador doctor amb vinculació permanent:
  • Departament de Bioquímica i Biotecnologia (escons a cobrir: 3)
  • Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques (escons a cobrir: 3)
  • Departament de Dret Privat, Processal i Financer (escons a cobrir: 2)
  • Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques (escons a cobrir: 4)
  • Departament d'Enginyeria Mecànica (escons a cobrir: 2)
  • Departament de Gestió d'Empreses (escons a cobrir: 4)
  • Departament de Psicologia (escons a cobrir: 2)
 • Altre personal docent i investigador:
  • Departament de Bioquímica i Biotecnologia (escons a cobrir: 1)
  • Departament de Filologies Romàniques (escons a cobrir: 1)
  • Departament d'Infermeria (escons a cobrir: 2)
  • Departament de Psicologia (escons a cobrir: 1)
  • Departament de Química Analítica i Química Orgànica (escons a cobrir: 1)
 • Personal d'administració i serveis (escons a cobrir: 24)