saltar al contingut principal
Cercar
URV

Informe de la tercera missió

La presentació de l’informe de tercera missió aquest curs 2017-18 s’avança en el temps i passa a ser el primer de la sèrie de documents destinats a la rendició de comptes de la Universitat Rovira i Virgili a la seva comunitat universitària i a la societat en general, sectorial i distribuïda al llarg de les reunions del Consell de Govern.

L’activitat de Tercera missió de la universitat té un clar component social, lligat al caràcter de servei públic que té com a institució universitària. Una activitat que, en tots els nivells, ha d’orientar-se a millorar la qualitat de vida, en el seu sentit més extens, de la societat actual i de les generacions futures, acomplint el mandat que recull l’Estatut de la universitat. De fet, aquesta ha estat la visió de la Universitat Rovira i Virgili des dels seus inicis: el rigor formatiu, la ciència que fa avançar la societat i el compromís amb la transferència de coneixement. És en compliment d’aquest compromís que la URV du a terme la seva estratègia de tercera missió, de la qual aquest informe en constitueix la principal eina de comunicació.

El document mostra una visió integrada de l’activitat de la URV en tercera missió i estructura el seu contingut d’acord amb els cinc eixos del Pla estratègic de la tercera missió: la difusió cultural i del coneixement, l’acció social i d’atenció a la comunitat universitària, la internacionalització, el sistema d’innovació territorial i la transferència de coneixement i de tecnologia. En cada apartat es posen de relleu els principals programes i actuacions que s’hi duen a terme, algunes incloses en el pla estratègic i d’altres de noves. La majoria de capítols inclouen informació sobre el nombre d’activitats organitzades i el nombre de persones que hi han participat.

Les dades que presenta corresponen en la majoria dels casos al darrer curs acadèmic complet, 2016-2017, alguns gràfics fan referència al darrer any natural complet, 2016, i esporàdicament es mostren dades de l’any en curs, 2017. En alguns gràfics es mostra l’evolució temporal dels darrers cinc períodes.

Cal destacar que durant el curs 2016-2017 la Universitat Rovira i Virgili va celebrar els seus primers vint-i-cinc anys, un fet que li ha permès també enfortir la seva visibilitat i el seu compromís amb les institucions i els agents motors del desenvolupament del territori, posant el coneixement al servei de la societat, principal objectiu de la tercera missió de la URV que reflecteix aquest informe.

Josep Anton Ferré Vidal
Rector