saltar al contingut principal
Cercar
URV

Estratègia de qualitat


Visió

La visió de futur de la Universitat constitueix el conjunt de fites que es marca per fer avançar la seva raó de ser, i que es detallen a continuació:

La Universitat de la formació integral de les persones, on s'aprèn a:

 • Ser: impulsa el desenvolupament de la personalitat, l'autonomia, el judici propi i la responsabilitat, aprofitant totes les qualitats de les persones.
 • Fer: prepara les persones per afrontar adequadament les exigències del món laboral i de l'entorn social, incentivant les capacitats d'adaptació, comunicació, crítica i treball en equip.
 • Conviure: incentiva el desenvolupament de projectes comuns, aborda amb respecte i rigor les discrepàncies i fomenta els valors del pluralisme i la comprensió mútua sense renunciar a les pròpies idees.
 • Conèixer: transmet el coneixement conjugant la generalitat amb l'especialització, incorporant l'aprenentatge al llarg de tota la vida, impulsant l'autoaprenentatge i ensenyant a aprendre.

La Universitat que aprèn de:

 • Les persones: fomenta la generació i l'intercanvi d'idees, per tal que reverteixin en el bé del conjunt.
 • La societat: incorpora tot allò que la societat genera i que és bo per a la Universitat.
 • Ella mateixa: impulsa mecanismes de millora continuada integrats en tots els processos universitaris.

La Universitat creativa i impulsora de la innovació:

 • Considera que el seu tret més diferencial és la capacitat de generar coneixements i idees.
 • Orienta els seus processos i les seves capacitats cap a la creativitat.
 • Impulsa la innovació en tots els àmbits d'actuació.
 • Mesura, avalua i premia la creativitat i la innovació.

La Universitat compromesa amb el treball:

 • Promou la inserció laboral dels seus titulats.
 • Fomenta les iniciatives ocupacionals sorgides de la comunitat universitària.
 • Assumeix la formació continuada de les persones com un fet indispensable de progrés individual i col·lectiu.

La Universitat compromesa amb l'entorn i amb la societat:

 • Es posa al servei del seu entorn.
 • S'identifica amb la realitat de Catalunya.
 • S'alia amb tots els agents de l'entorn per construir un futur de progrés.
 • Exerceix i impulsa la reflexió i la crítica en benefici de la societat.

La Universitat universal:

 • Treballa amb formadors i investigadors de tot el món.
 • Promou la mobilitat d'estudiants, professors i PAS.
 • Coopera amb les societats en desenvolupament.
 • Es comunica en un àmbit global.
 • Dissemina el coneixement pel món.

La Universitat que progressa:

 • Analitza, planifica i avalua contínuament les seves activitats.
 • Posa èmfasi en la millora de la qualitat, com a eix essencial de futur.
 • Incorpora a tots els processos una capacitat proactiva.
 • Impulsa el desenvolupament de les unitats, col·lectius i dels seus integrants amb una actitud facilitadora i aglutinadora d'esforços i d'idees.

La Universitat de les persones:

 • Fonamenta la seva acció en les persones.
 • Promou el desenvolupament integral de les persones.
 • Cerca la satisfacció de les persones.
 • Impulsa mecanismes de participació reals de tots els membres de la comunitat universitària, basant-se en la formació i la informació.