saltar al contingut principal
Cercar
URV

Estratègia de qualitat


Política de qualitat

La URV ha apostat des dels seus inicis i de manera decidida per la qualitat i la millora contínua, com a eixos vertebradors de la seva estratègia i com a fet diferencial i característica comuna de les seves activitats. La URV té com a objectiu aconseguir un alt nivell de qualitat en els àmbits de l'estudi i la docència, de la recerca i l'extensió universitària, de l'assistència als membres de la comunitat universitària i de la gestió.

La concreció d'aquest objectiu general es pot resumir en quatre punts bàsics al voltant dels quals s'estructura la política de qualitat de la URV:

  • Satisfer la demanda educativa. Mantenir una oferta d'ensenyaments ajustada a les necessitats i expectatives de la societat, prou flexible per donar resposta als canvis i alhora prou sòlida per cobrir el nostre potencial de transmissió del coneixement.
  • Gaudir d'una qualitat docent reconeguda. Obtenir el reconeixement de la qualitat de la docència impartida a la URV mitjançant la satisfacció dels estudiants, titulats i ocupadors, i aconseguir que aquesta qualitat sigui també acreditada i reconeguda per tercers en una perspectiva d'homologació europea.
  • Aconseguir una qualitat científica contrastada. Assolir uns excel·lents nivells de qualitat i de productivitat científica (R+D+I), que permetin contribuir significativament al progrés del coneixement i al desenvolupament territorial en tots els àmbits. Perseguir també un nivell competitiu a escala internacional, especialment en els àmbits de recerca prioritaris.
  • Assolir una organització eficaç i eficient. Orientar continuadament la direcció i la gestió de la Universitat als objectius de docència i recerca.