saltar al contingut principal
Cercar
URV

Estratègia de qualitat


Missió

La universitat, com a institució, té una missió o raó de ser per la qual desenvolupa les seves activitats, i que es formula tenint en compte la situació política, econòmica i social de cada moment. Tenint en compte les funcions que la URV té, aquesta es pot dividir en els àmbits següents:

  • Formació: Promoure i facilitar al llarg de la vida de les persones el màxim desenvolupament possible de les seves capacitats, a fi de contribuir eficaçment al progrés personal i al de la societat.
  • Generació i transferència de coneixements: Ampliar el coneixement universal i la comprensió individual en profit de la societat per construir conjuntament el nostre futur.
  • Universitat i societat: Acomplir un paper rellevant en la configuració d'una societat democràtica, justa i plural que conjugui el progrés amb el respecte a les persones i al medi.
  • Gestió interna: Optimitzar els recursos públics que la societat posa a la nostra disposició i promoure el desenvolupament de les persones, dels col·lectius i de les unitats de la URV.