saltar al contingut principal
Cercar
URV

Professorat amb càrrec a destacar

Tornar al llistat

Joan Martí i Castell

  • Membre del Conseil du Centre d'Études Catalans de la Universitat Paris-Soborne (França)
  • Membre emèrit de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC)
  • Membre de la Comissió Permanent del Consell Social de la Llengua Catalana de la Generalitat de Catalunya
  • Membre numerari de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona

Joan Martí i Castell

Joan Martí i Castell

És membre del Conseil du Centre d'Études Catalans de la Universitat Paris-Soborne (França). Creat al 1977, sota el patronatge del President de la Universitat de Paris-Sorbonne i la iniciativa conjunta de professors-investigadors d'aquesta mateixa universitat i de diverses personalitats i entitats catalanes, el Centre d'Études Catalans té una triple vocació: universitària, cultural i científica.

També és membre emèrit de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), institució que promou y desenvolupa la investigació en els diferents ámbits de la ciència i la tecnología, però principalment a la de tots els elements de la cultura catalana i especialment, la llengua, essent una mostra la publicació, al 1995, del Diccionari de la llengua catalana.

En recerca, cal assenyalar que és Acadèmic d'Honor de la Reial Acadèmia de la Llengua Basca-Euskaltzaindia i membre distingit com a rector fundador de la Xarxa Vives d'Universitats i primer president.

A més, pel que fa a la Generalitat de Catalunya forma part de tres entitats que depenen d'aquesta institució: la Comissió Permanent del Consell Social de la Llengua Catalana, el Consell Social de la Llengua de Signes Catalana, i el Consell Assessor del Centre de Temes d'Estudis Contemporanis. És Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya.

D'altra banda, està a la Comissió de Seguiment de la Xarxa d'Excel·lència Europea TRAMICTEK i és patró de la Fundació Congrés de Cultura Catalana.

Currículum
(PDF 0.02Mb)