saltar al contingut principal
Cercar
URV

Pla estratègic d'internacionalització


Conceptes clau i objectius

Definicions

Internacionalització:
Esforç sistemàtic i sostingut amb l’objectiu de fer l’educació superior més receptiva als requeriments i reptes relacionats amb la globalització de les societats, l’economia i els mercats laborals.

Internacionalitat:
Nivell o estat d’internacionalització en un moment determinat.

Pla Estratègic d’Internacionalització (PEI):
Eina que defineix la situació actual de la URV i coordina les accions existents i previstes que la universitat ha de desenvolupar en clau internacional per a la seva projecció al món.

Objectius

Projectar la URV al món. El PEI serà una eina que permeti aquesta
projecció internacional de la URV, bo i respectant la nostra història
i partint de l’anàlisi de la situació actual

  • Identificar els factors i objectius clau que permetran a la URV aconseguir amb èxit l’adaptació als canvis i reptes que ens planteja el context internacional.
  • Millorar la projecció externa de la nostra institució
  • Planificar amb rigor metodològic la implantació de les accions previstes i els recursos associats
  • Adaptar l’estructura i la percepció interna de les nostres activitats internacionals.